Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Р-радіо arrow РАДА БЕЗПЕКИ ООН
   

РАДА БЕЗПЕКИ ООН

— один з головних органів Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН визначає його особливе місце в системі ін. органів ООН, роль і функції в справі збереження міжнар. миру: "Для забезпечення швидких

і ефективних дій Організації Об'єднаних Націй її члени покладають на Раду Безпеки головну відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки" (ст. 24). Статут ООН зобов'язує держави — члени ООН виконувати рішення Р. Б. Згідно з статутом, Р. Б. уповноважена розслідувати будь-який спір або ситуацію, щоб визначити, чи не може продовження їх загрожувати підтриманню міжнар. миру; рекомендувати у випадку спорів подібного характеру належну процедуру, методи врегулювання або умови вирішення спору. Р. Б. також визначає існування будь-якої загрози мирові, порушення миру або акту агресії та вирішує і рекомендує заходи, яких слід вжити для підтримання або відновлення міжнар. миру і безпеки. Для здійснення своїх рішень Р. Б. може зажадати від членів ООН вжиття заходів, не пов'язаних з використанням збройних сил (розрив екон., дипломатичних відносин тощо), або вдатися до застосування надзвичайних збройних сил ООН. Одночасно Статут ООН визначає невід'ємне право д-ви на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу доти, доки Р. Б. не вживе необхідних заходів. Про вжиті заходи самооборони д-ви повинні негайно інформувати Р. Б. До складу Р. Б. входять 15 держав — членів ООН (до 1965—11), у т. ч. 5 постійних членів (СРСР, США, Франція, Великобританія, Китай). Непостійні члени обираються Генеральною Асамблеєю ООН на 2 роки з урахуванням справедливого географіч. розподілу й участі д-ви в підтриманні миру (УРСР була членом Р. Б. 1947—49). Статут ООН (ст. 27, п. 3) встановив особливий порядок голосування в Р. Б. для прийняття рішень з усіх питань, крім питань процедурного характеру (див. Одноголосності принцип в ООН). СРСР, на відміну від ін. постійних членів Р. Б., передусім від США, використовує зазначений порядок голосування в інтересах усіх народів, зміцнення миру і міжнар. правопорядку. Р. Б.— постійно діючий орган. Важливого значення, особливо в сучас. міжнар. обстановці, набуває проведення іі періодичних засідань на рівні членів урядів д-в — членів Р. Б. Перше таке засідання на рівні міністрів закордонних справ відбулося 1970. Поряд з ін. конструктивними зовнішньополіт. ініціативами XXVI з'їзду КПРС запропонував скликати спец. засідання Р. Б. з участю найвищих керівників держав — членів Ради з метою розробки шляхів і засобів оздоровлення міжнар. обстановки, недопущення війни.

Н. М. Ульянова.

 

Схожі за змістом слова та фрази