Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗПОСЕРЕДНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
   

БЕЗПОСЕРЕДНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

— принцип крим. і цив. процесу, за яким суд першої інстанції при розгляді справи повинен безпосередньо дослідити докази: допитати підсудних, потерпілих, свідків, заслухати висновки експертів, оглянути речові докази, оголосити протоколи та ін. документи, заслухати пояснення осіб, які беруть участь у справі, ознайомитися з письм. доказами (ст. 257 Кримінально-процесуального кодексу України, ст. 160 Цивільного процесуального кодексу України). Винятки з цього правила допускаються лише у випадках, передбачених законом. Так, оголошення показань підсудного, потерпілого і свідка дозволяється за наявності істотних суперечностей між показаннями, які вони дали на суді і під час поперед, розслідування справи. Оголошення показань підсудного дозволяється і в разі його відмови давати показання на суд. слідстві або коли справа розглядається за його відсутності, а оголошення показань потерпілого чи свідка — в разі неявки їх на суд. засідання, якщо явка з тих чи ін. причин є неможливою. У цив. процесі суд, який розглядає справу, у разі необхідності зібрати докази у ін. місті або районі доручає відповідному місц. судові провести певні процесуальні дії, зокрема допитати свідків, які постійно живуть поза місцем перебування суду, що розглядає справу, і не можуть з поважних причин з'явитися на суд. засідання. Суд обґрунтовує свій вирок і рішення лише на тих доказах, які було розглянуто і досліджено в суд. засіданні (ст. 323 КПК, ст. 202 ЦПК). Безпосереднє дослідження судом доказів усуває проміжні ланки між носіями доказової інформації, джерелами доказів і судом, тим самим забезпечуючи більшу повноту і достовірність доказів, надійність доведення. Важливими передумовами дотримання принципу Б. с. р. є незмінність складу суду, що розглядає справу, і усність суд. розгляду.

М. М. Михеєнко.

 

Схожі за змістом слова та фрази