Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕЛЕГОВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
   

ДЕЛЕГОВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

- сукупність нормативних актів, які приймаються викон. владою за уповноваженням парламенту і мають силу закону. Поширене в Іспанії, Італії, Мексиці, Німеччині, Португалії, США, Франції та ін. В Україні інститут делегування вперше введено на вимогу Кабінету Міністрів у лист. 1992 шляхом прийняття закону Верх. Радою. А 19.XII 1992 відповідне питання вирішено на конст. рівні. BP України доповнила чинну тоді Конституцію статтею 97', якою було запроваджено делегування Урядові частини законод. повноважень Верх. Ради. Передбачалося, що у виняткових випадках BP двома третинами голосів від заг. кількості нар. депутатів України може законом делегувати Кабінетові Міністрів на певний строк повноваження видавати декрети у сфері законод. регулювання з окр. питань, визначених п. 13 ст. 97 Конституції. Для реалізації делегованих повноважень КМ за період з 19.XII 1992 по 21.V 1993 видав багато декретів, що мали силу закону. Ними, зокрема, зупинялася дія деяких законод. актів, вносилися зміни і доповнення у чинні закони. Конст. введення Д. з. мало загалом негат. наслідки. Конституція України 1996 відповідно до принципу поділу влади визначає єдиним органом законод. влади в Україні парламент — Верх. Раду (ст. 75). Але Перехідні положення Конституції містять тимчас. норму, за якою Президент України має право протягом трьох років видавати схвалені KM України і скріплені підписом Прем'єр-міністра укази з екон. питань, не врегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до BP. Указ вступає у дію, якщо протягом ЗО календ, днів від дня подання законопроекту BP України не прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю її конст. складу, і діє до набуття чинності законом з цих питань, прийнятим BP України.

Літ.: Цвік М. В. Конст. проблеми розподілу властей. «Вісник Академії правових наук України», 1993, № 1; Троицкий В. С, Морозова Л. А. Делегированное законотворчество. «Гос-во и право», 1997, № 4.

Л. Т. Кривенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази