Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
   

ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

- сукупність орг.-тех. заходів і прав, норм, спрямованих на забезпечення порядку доступу і цілісності закритої (таємної, конфіденційної) або відкритої інформації, а також на запобігання заподіянню шкоди суб'єктам інформ. відносин. Об'єктом захисту є будь-яка інформація, що обробляється в автоматиз. системах, права власників цієї інформації та власників систем, а також права користувачів.

Т. з. і. забезпечується шляхом проведення єдиної тех. політики у цій сфері, дотримання зазнач, суб'єктами відповід. норм і правил, використання програм, забезпечення, систем зв'язку, засобів обчислювальної техніки, захисту інформації тощо, які мають відповід. сертифікат. Суб'єкти права власності, визначені автор, правом або договір, відносинами, мають право на юрид. захист від заподіяння шкоди власнику інформації внаслідок навмисної чи ненавмисної втрати, знищення, підроблення, спотворення і блокування інформації та ін. неправомірних дій.

Відносини в галузі Т. з. і. регулюються нормами Законів України «Про інформацію» (1992), «Про науково-технічну інформацію» (1993), «Про захист інформації в автоматизованих системах» (1994), «Про державну таємницю» (1999), «Про Національну систему конфіденційного зв'язку» (2002), «Про основи національної безпеки України» (2003), указом Президента України «Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави» від 10.IV 2000, Положенням про технічний захист інформації в Україні (затв. Президентом України 27.IX 1999) та ін. нормат.-прав. актами. Держ. політика Т. з. і. формується на основі цих актів і реалізується департаментом спец, телекомунікац. систем та захисту інформації Служби безпеки України, осн. завданнями якої є створення і розвиток системи Т. з. і. в Україні та здійснення контролю за її функціонуванням. Він також встановлює вимоги і правила щодо захисту інформації, що є власністю д-ви, або інформації, захист якої гарантується д-вою. Особи, винні в порушенні порядку Т. з. і., несуть дисциплінарну, матеріальну, адм. чи крим. відповідальність.

Літ.: Основы защиты коммерч. информации и интеллект, собственности в предпринимательс кой деятельности. М., 1991; Нікіфоров С. С, Нікіфоров Г. К. Підприємництво та прав, захист комерц. таємниці. К., 2001.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази