Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РЕГІОН
   

РЕГІОН

[лат.— область, район, напрям, кордон] — 1) Частина тер. країни (район, область та ін.), що вирізняється сукупністю природ, або історично усталених екон.-геогр. умов і нац. складом населення. У зак-ві України про місц. самоврядування, планування територій і прогнозування, держ. регулювання ринку цін. паперів, антимонопольну діяльність тощо прав, зміст Р. зазвичай збігається з поняттями «область» і «район» як одиниць адм.-тер. поділу. В екон. географії країни розрізняють Р.: західний, східний, південний і центральний (див., Закон України «Про генеральну схему планування території України», 2002). Відповідно до міжнародних стандартів місцевого самоврядування Р. — це найбільше тер. утворення всередині кожної д-ви, має виб. органи і перебуває в адм. плані між центр, і місц. органами влади, користується прерогативами самоорганізації чи прерогативами, що зазвичай асоціюються з центр, владою. На відміну від «природно» утворених адм.-тер. одиниць, належить до категорії «штучних» (утв. д-вою). Залежно від внутр. доктрини місц. самоврядування тієї чи ін. д-ви нас. Р. може або визнаватися тер. спільнотою (департаменти у Франції) або ні (області, райони в Україні). Статус Р., основи регіон, політики містяться у таких міжнар. актах, як Хартія про регіоналізм Європ. парламенту

1988, Декларація про регіоналізм у Європі, прийнята Асамблеєю європ. регіонів 1996. У Конгресі місцевих і регіональних влад Європи 1997 підготовлено проект Європ. хартії про регіон, самоврядування.

2) У Франції — адм. одиниця, що об'єднує кілька департаментів (на 2003 налічується 26 P.). Відповідно до закону від 2.III 1982 (про свободу комун, департаментів і регіонів) та закону від 6.1 1986 населення Р. обирає (на 6 років) регіон, раду, уповноважену вирішувати питання соціально-екон. розвитку своїх територій. Функції викон. органу в Р. покладено на голову ради. Нагляд за діяльністю регіон, ради та її голови здійснює призначений урядом комісар республіки.

3) Група країн, які межують і становлять окремий екон.-геогр. Р. та мають певні спільні ознаки, що відрізняють даний Р. від інших (Близькосхідний P., Середньоазіатський Р. тощо). Цими країнами можуть утворюватися регіональні міжнародні організації.

Літ.: Симоненко В. К. Регионы Украины: Проблемы развития. К., 1997; Касаткина H. М. Автономия и регионализм (европ. модель).

В кн.: Очерки конст. права иностр. гос-в. М., 1999; Білик П. Поняття та прав, сутність управлін. категорії «регіон». «Право України», 2001, № 11; Кучеренко T. В. Регіон у тер. устрої України: концептуальні підходи і політ, практика. «Вісник Харків, нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Питання політології», 2001, № 518.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази