Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАТУРАЛІЗАЦІЯ
   

НАТУРАЛІЗАЦІЯ

(франц. naturalisation, від лат. naturalis — природний, дійсний, справжній) — акт прийняття до громадянства (підданства) певної держави іноземця чи особи без громадянства. Н. відбувається у випадках: набуття громадянства особою, яка його не має (апатридом); зміни громадянства; суміщення, або кумуляції, за якою особа зберігає кол. громадянство і набуває нове. Має дві осн. форми: індивідуальну (відповідно до заяви) і в силу держ. правонаступництва. Існують такі види індивідуальної Н.: Н. особи, що не поширюється на чоловіка/дружину і дітей [напр., згідно з Конвенцією про громадянство 1933, укладеною в м. Монтевідео (Уругвай)], та Н., що поширюється на неповноліт. дітей особи, але не на її чоловіка/дружину. Другий вид Н. практикується найчастіше. Набуття громадянства в силу держ. правонаступництва не є видом колективної Н. У цьому випадку громадянство виникає безпосередньо внаслідок появи нового суб'єкта міжнар. права. Визначальним є те, що особа залишається на території ц ього суб'єкта і не заявляє про свій намір вийти з громадянства, що виникло. Н. регулюється внутр. зак-вом країни, громадянства якої особа набуває. Здійснюється, як правило, відповідно до волевиявлення особи. Проте має місце й Н. в силу закону, яка не залежить від особистого вибору. Вона може бути також правовим наслідком усиновлення, встановлення опіки, вступу на військову або держ. службу в деяких країнах. У всіх країнах зак-во закріплює певні умови Н. У чинному зак-ві України замість терміна «натуралізація» використовується термін прийняття до громадянства України. Крім того, в ньому виключається будь-яка дискримінація при Н., а також передбачаються пільг, умови для окр. категорій осіб.

Громадянства України можуть набувати й особи, які раніше мали з нею прав, зв'язок, тому зак-во не поширює правило про ценз осілості на осіб, які виявили бажання стати гр-нами

України за умови, якщо вони народилися чи довели, що хоча б один з їх батьків, дід чи баба народилися на її території. До подружжя застосовується спрощений порядок прийняття до громадянства України. У світ, практиці відомі процедури Н., які здійснюються найвищими органами держ. влади; забезпечуються органами держ. управління; реалізуються органами місц. управління та самоврядування. Має місце також судова Н.

П. Ф. Чалий.

 

Схожі за змістом слова та фрази