Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ
   

ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ

(лат. juvenaUs -юнацький, від juvenis — юнак, юнка; лат. justi-tia — справедливість, правосуддя) — спеціалізована система правосуддя щодо неповнолітніх. Є важливим інститутом системи захисту прав дитини. В її основі — доктрина «parens patriae» (лат., букв. — батько країни, спаситель), згідно з якою д-ва відповідає за неповнолітніх, захищаючи їх від небезпеч. поведінки чи шкідливого оточення. Цей підхід грунтується на положеннях: а) підлітки за своїм розвитком ще не здатні адекватно усвідомлювати свої вчинки і нести за них повну відповідальність; б) підлітки перебувають у такому віці, коли їх можна перевиховати, чим запобігти повторним правопорушенням. Завдання Ю. ю. визначається положенням, згідно з яким правопорушник важливіший, ніж саме правопорушення. Поштовхом до утворення Ю. ю. стало надзв. зростання дит. злочинності в кін. 19 — на поч. 20 ст., коли в Пн. Америці та більшості країн Європи стала масовою дит. бездоглядність. Перший у світі ювенальний суд утв. 1899 у США (м. Чикаго). Надалі спеціаліз. дит. суди були утв. в Канаді (1908), Ірландії (1904), Англії та Уельсі (1905), Німеччині (1907), Італії (1908), Франції (1914), Японії (1923), Новій Зеландії (1925) та ін.

Суд у справах неповнолітніх, утворений у цар. Росії в 1910, мав такі ознаки: а) розгляд справ стосовно неповнолітніх здійснювався одноособово мировим суддею; б) судді обиралися з-поміж населення суд. округу; в) фахова підготовка судді передбачала знання дит. психології (перевага надавалася лікарям і педагогам); г) конфіденційність суд. розгляду; д) відсутність форм, обвинувального акта; е) спрощене судочинство; є) зазвичай як захід впливу застосовувався попечительський нагляд; ж) рішення судів у справах неповнолітніх можна було оскаржити в особливому відділенні з'їзду мирових суддів.

За часів СРСР рад. влада відмовилася від Ю. ю., остаточна ліквідація якої припадає на 1935, коли ЦВК і РНК СРСР пост. «Про заходи боротьби зі зл очинністю серед неповнолітніх» знизили вік відповідальності для правопорушників до 12 років.

У наш час Ю. ю. передбачена суд. системами Австралії, Домініканської Республіки, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Канади, Німеччини, Нової Зеландії, Сирії, США (на рівні окр. штатів).

Літ.: Люблинский П. Особые суды для юношества в Сев. Америке и Зап. Европе. СПб., 1908; Тарасова Е. Дет. суд за границей и в России. М., 1912; Мельникова Э. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность. М., 1990; Мельникова Э. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголов. процесса и криминологии. М., 2000.

С. В. Прилуцький.

 

Схожі за змістом слова та фрази