Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТУНКІН
   

ТУНКІН

Григорій Іванович [30.IX (13.Х) 1906, с. Чамово, тепер Арханг. обл. — 23.УІІІ 1993, Москва] — рос. правознавець і дипломат, доктор юрид. наук з 1954, чл.-кор. АН СРСР з 1974, з. д. н. РРФСР з 1972. Закін. 1935 Моск. юрид. ін-т. З 1939 - на дип. роботі, з 1952 — зав. договірно-прав. відділу МЗС СРСР. З 1965 — зав. кафедри міжнар. права Моск. ун-ту. Одночасно викладав у Моск. юрид. ун-ті, Вищій дип. школі МЗС СРСР, Моск. ін-ті міжнар. відносин. Т. був членом Комісії міжнародного права ООН (1957—66), дійсним членом Ін-ту міжнародного права, членом Кураторіуму Гаазької академії міжнар.

Тункін Григорій Іванович - leksika.com.ua

права, почесним доктором Паризького ун-ту (з 1972). Читав лекції у зарубіж. навч. закладах. У 1957-93 - голова Рад. асоціації міжнародного права (з 1991 — Рос. асоціації між-нар. права). Брав участь у Женев. конференціях з мор. права (1958 —60), Віденській конференції з дип. права (1961) та ш. Т. — один з провідних представників рад. доктрини міжнародного права. Займався переважно дос лідженнями в галузі теорії між-нар. права. У праці «Теорія міжнародного права» (перекл. англійською, франц., нім., польс., угор., араб, та япон. мовами) розробляв концепцію узгодження воль держав як засобу створення та функціонування міжнар. права. Приділяв значну увагу розробці теорії міждерж. системи, ролі в ній міжнар. права та міжнар. організацій. Т. висунув більш широке, ніж система міждерж. відносин, поняття міждерж. системи та обгрунтував необхідність її вивчення. Осн. праці: «Основи міжнародного права» (1956), «Співіснування та міжнародне право» (1958), «Питання теорії міжнародного права» (1962), «Ідеологічна боротьба та міжнародне право» (1967), «Теорія міжнародного права» (1970), «Міжнародне право в міжнародній системі» (1978), «Право та сила в міжнародній системі» (1983). Лауреат Держ. премії СРСР (1987).

Літ.: Семидесятипятилетие чл.-корр. АН СССР Г. И. Тункина. «Изв. вузов. Правоведение», 1982, № 2.

К. О. Савчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази