Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow коме-комун arrow КОМУНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
   

КОМУНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

— цілеспрямований багатосторонній процес формування актив них будівників комунізму. Передбачає розв'язання цілого комплексу завдань: вироблення марксистсько-ленінського світогляду, перетворення норм комуністичної моралі в особисті переконання і правила повсякденної поведінки, всебічний духовний і фізичний розвиток людини, виховання у неї високих естетичних смаків. Вирішальну роль у К. в. відіграє ідеологічна робота КПРС, основою якої є творче застосування принципів і положень марксизму-ленінізму. Велику увагу проблемам К. в. приділено в матеріалах з'їздів КПРС, пленумів ЦК КПРС, в ряді постанов ЦК КПРС з ідеологічних питань, зокрема в постанові "Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи" (1979). Центральним в ідейно-виховній роботі Комуністичної партії є формування у широких мас трудящих комуністичного світогляду. Поряд з цим К. в. включає трудове виховання, виховання трудящих у дусі моральних принципів втілених у моральному кодексі будівника комунізму (див. Моральне виховання), інтернаціональне виховання, виховання в дусі соціалістичного патріотизму, військово-патріотичне виховання, атеїстичне виховання, естетичне виховання і фізичне виховання. Особливу увагу Комуністична партія приділяє К. в. підростаючого покоління, розглядаючи його як невід'ємну частину боротьби за побудову комунізму. К. в. починається з сім'ї (див. Сімейне виховання) та дитячих дошкільних закладів. Провідне і вирішальне значення має загальноосвітня школа. Велику роль відіграють позашкільні заклади, комсомольські та піонерські орг-ції, культурно-освітні заклади тощо. Використовуючи різноманітні форми і методи ідеологічного впливу на маси, КПРС спрямовує всю роботу громадських організацій, худож. інтелігенції, працівників преси, радіо і телебачення на виховання всебічно і гармонійно розвинених, відданих справі комунізму людей. Див. також Виховання.

Літ.: КПСС о формировании нового человека. Сборник документов и материалов (1965 — 1976). М., 1976; Об идеологической работе КПСС. Сборник документов. М., 1977; Брежнев Л. І. Про комуністичне виховання трудящих. К., 1974: XXV съезд КПСС и актуальные проблемы коммунистического воспитания молодёжи. М., 1976;

Кондратюк О. П. Розвиток соціалістичної теорії морального виховання молоді. К., 1977.

А. В. Мяловицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази