Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКРЕТИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
   

ДЕКРЕТИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

- законод. акти найвищих органів держ. влади та управління Рад. д-ви в перші роки її існування. Були найпоширенішою формою законод. актів. «Декретами радянської влади» дуже часто називали взагалі всі акти Рад. д-ви того часу. Вони відображали політику більшов. партії і Рад. д-ви, спрямовану на т. з. соц. перетворення в економіці й культурі. Найвідоміші перші Д. р. в., які були прийняті 2-м Всерос. з'їздом рад 26.X (8.XI) 1917: Декрет про мир 1917, Декрет про землю 1917, Декрет про роб. контроль та ін. Взагалі у формі декретів видавалися акти з'їздів рад, ВЦВК, Раднаркому, а після утворення Союзу РСР - ЦВК СРСР, Президії ЦВК та РНК СРСР. Проте провести чітке розмежування між декретами та ін. формами законод. актів (зверненнями, постановами, деклараціями) важко. Можна лише зазначити, що декретами називалися особливо важливі законод. акти.

Відповідно до резолюції 1-го Всеукр. з'їзду рад від 12 (25).XIІ 1917 «Про організацію влади на Україні» ЦВК Рад. України постановою від 14(27).XII 1917 поширив на тер. республіки дію декретів і розпоряджень уряду Рад. Росії. Така практика застосовувалася і надалі. Водночас кілька декретів було видано й органами влади Рад. України, які, зокрема, стосувалися питань націоналізації підприємств, створення рад. держ. апарату, заміни старих органів управління новими, «соціалістичної» перебудови науки і культури та ін. Конституція СРСР 1924, Конституція УСРР 1929 містили положення про видання декретів як законод. актів, що визначали заг. норми політ, та екон. життя. Конституцією СРСР 1936 та Конституцією УРСР 193 7 видання декретів уже не передбачалося.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази