Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРИПИС ПРОКУРОРА
   

ПРИПИС ПРОКУРОРА

- акт прокурорського нагляду про усунення порушень закону. Виноситься прокурором, його заступником і надсилається органу чи посад, особі, які допустили порушення, або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу чи посад, особі, які правомочні усунути порушення. П. п. виноситься у випадках, коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам д-ви, підприємства, установи, організації, а також гр-нам, якщо не буде негайно усунуте (ст. 22 Закону України «Про прокуратуру» 1991). Цей захід не повинен застосовуватися до гр-н. Він не використовується при підтриманні обвинувачення, ін. участі прокурора в суді, а також у нагляді за досуд. слідством і дізнанням.

Письмовий П. п. містить вимоги скасування незакон. правового акта або приведення його у відповідність із законом, відновлення порушеного права, вчинення дій щодо відвернення шкоди та ін. Шляхом внесення приписів можуть припинятися правопорушення в екон. та соціальній сферах, діяльності підприємств, організацій, держ. органів, громад, орг-цій та органів самоврядування, зокрема при завданні істотної шкоди у випадках: зникнення, пошкодження чи втрати д-вою громад, та особистого майна; припинення вироб.-госп. діяльності підприємств і організацій або створення серйозних перешкод для її провадження; знищення, ушкодження чи забруднення природ, об'єктів; аварій, нещасних випадків на в-ві та в побуті; заподіяння шкоди життю і здоров'ю людей; істотних порушень гарантованих Конституцією України труд., житлових та ін. прав і свобод гр-н.

П. п. у стислій формі має вказувати на обставини вчиненого діяння, порушену норму закону, наслідки, до яких може привести правопорушення, та які конкр. заходи треба здійснити щодо відновлення законності. П. п. підлягає негайному виконанню, про що має бути повідомлено прокуророві. Припис не можна відхилити.

Орган чи посад, особа мають право оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 10 днів або до суду. Оскарження П. п. не зупиняє його виконання.

Літ.: Прокур. нагляд в Україні. X., 1994.

Г. О. Мурашин, О. Б. Черв'якова.

 

Схожі за змістом слова та фрази