Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Я arrow ЯДЕРНІ МАТЕРІАЛИ
   

ЯДЕРНІ МАТЕРІАЛИ

— ядерне паливо, за винятком природного урану і збідненого урану, яке може виділяти енергію шляхом самопідтримуваного ланцюг, процесу ядер, поділу поза ядер, реактором самостійно або в комбінації з яким-небудь ін. матеріалом, та радіоактивні продукти і відходи, за винятком невеликої кількості радіоактив. продуктів, радіоактивних відходів та ядер, палива, що встановлюються нормами, правилами і стандартами з безпеки радіаційної, за умови, що ця кількість не перевищує максимальні межі, встановлені радою керуючих Міжнародного агентства по атомній енергії (ст. 1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 1995).

Я. м. є виключно загальнодерж. власністю. Під час їх використання обов'язковим є дотримання норм, правил, стандартів та умов, що забезпечують ядерну безпеку. Вимоги зазначених норм, правил та стандартів приймаються в установленому законодавством України порядку з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій у сфері використання ядер, енергії.

Важлива умова використання Я. м. — забезпечення їх фіз. захисту, метою якого є: створення д-вою умов, які зводили б до мінімуму можливість несанкціонованого вилучення Я. м., а також можливість і наслідки будь-яких навмисних актів щодо ядерної установки або Я. м., трансп. засобу, призначеного для перевезення Я. м., що можуть прямо або опосередковано створити загрозу для здоров'я або безпеки населення внаслідок радіаційного впливу; надання необхідної інформ. та тех.

допомоги держ. органам, які здійснюють оперативно-розшукові заходи щодо повернення зниклого Я. м. Забезпечення фізичного захисту Я. м. є обов'язковою умовою для надання дозволу на будівництво та експлуатацію ядер, установок, виготовлення, використання, зберігання і перевезення Я. м. Рівень фіз. захисту Я. м. під час міжнар. перевезень має відповідати міжнар. договорам, учасницею яких є Україна. Порядок державного регулювання фізичного захисту Я. м. визначає КМ України.

Забороняється міжнар. передача Я. м. (імпорт і експорт Я. м., обладнання і технологій, які підпадають під гарантії МАГАТЕ), що використовуються у межах тер. України, під її юрисдикцією, або міжнар. передача, яка здійснюється під її контролем, в ін. д-ви, якщо вони: не взяли на себе зобов'язань щодо використання Я. м., обладнання та технологій виключно в мир. цілях; не гарантували ефективного фіз. захисту Я. м. для запобігання несанкціонованому використанню або поводженню з ними; не підтвердили наявності держ. системи обліку та контролю Я. м.; не взяли на себе зобов'язань щодо умов реекспорту Я. м., обладнання і технологій третім д-вам.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази