Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УЛОЖЕННЯ ВАСИЛЯ ЛУПУ
   

УЛОЖЕННЯ ВАСИЛЯ ЛУПУ

— перший звід законів Молдовського князівства, укладений за розпорядженням молд. господаря Василя Лупу книжником Євстратієм; опубл. у 1646. Доти право в Молдові було представлене жалуваними грамотами господарів для окремих бояр. Грамоти визначали привілеї світських та церковних феодалів і правове становище селян, які жили на їхніх землях. Крім того, на тер. князівства застосовувалося візант. право, зокрема Шестикнижжя («Гексабіблос») К. Арменопула (1345).

Уложення 1646 — один з перших друк, творів молд. мовою. Складалося з 96 розділів і 1 245 статей, які відображали положення візант. кодексів і, почасти, молд. звичаєвого права. У. В. Л. укладено практично одночасно з рос. Соборним уложенням 1649, обидва зводи містили багато под. норм. У. В. Л. не мало чіткого поділу прав, інститутів, воно було спрямоване на упорядкування кріпосних відносин та їх захист нормами крим. права (понад 1 000 статей). Цив. право регулювало передусім вотчинні зем. відносини, визначені термінами «отчина» та «дідина» (так само, як і в рос. праві); йшлося про все майно, що належало батькові, діду, прадіду і переходило у спадок до сина, онука та правнука. Отчина притаманна була насамперед боярству. Служилий стан володів, як і в Росії, маєтками за умови служби. Спадкове та сімейне право в У. В. Л. було недостатньо розвинене, що компенсувалося нормами звичаєвого права. Найбільше уваги в Уложенні приділялося крим. праву. Тут принципи феод, права (привілею) були виведені найбільш виразно. Слід відзначити досить високий рівень юрид. техніки зводу. Уложення містило поняття злочину, умислу, рецидиву, співучасті, підбурювання, недонесення, неосудності, необх. оборони, крайньої необхідності. Розрізнялися одиничні та групові злочини, приділялася увага проблемі причинності, а також пом'якшуючим обставинам. Процес мав чітко виражений інквізиц. характер, передбачалися тортури на стадії розслідування, при цьому застерігалося, що не слід застосовувати тортури до осіб «іменитих». Уложення містило великий набір жорстоких кваліфікованих покарань (калічення, волочіння до місця страти, четвертування та ін.), встановлювало широкі межі власного розсуду суддів і явно становий підхід при визначенні міри покарання. У. В. Л. свідчило про оформлення в Молдові централіз. д-ви, а також встановлення феод, кріпосних відносин. Так, ст. 18 першого розділу Уложення прикріпила феодально залежних селян до поміщиків і повністю заборонила їх перехід від одного феодала до іншого. У. В. Л. діяло в Молд. князівстві бл. 150 років.

Літ.: Мохов Н. А. Молдавия эпохи феодализма. Кишинев, 1964. Л. М. Маймескулов, О. Н. Ярмиш.

 

Схожі за змістом слова та фрази