Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow електрон-енд arrow ЕМБРІОЛОГІЯ
   

ЕМБРІОЛОГІЯ

тварин і людини (від грец.- зародок і - вчення) - вчення про розвиток зародка. Тепер багато вчених під Е. розуміють комплексну біол. науку про закономірності індивідуального, або онтогенетичного, розвитку тварин і людини, починаючи з утворення статевих клітин і кінчаючи старінням і смертю. Е. користується описовим, порівняльно-морфологічним та експериментальними методами. Розвиток ембріології пов'язаний з іменами голл. вченого С. Койтера (1573), італ.- Фабріція (1621), англ.- У. Гарвея (1651), італ.- М. Мальпігі (1672) і рос.- К.-Ф. Вольфа, X. І. Пандера та К. М. Бера. На поч. 2-ї пол. 18 ст. К.-Ф. Вольф дослідив формування зародка курки й обгрунтував заг. принципи розвитку зародка. X. 1. Пандер (1817) заклав основи вчення про розвиток у зародка хребетних тварин трьох зародкових листків. К. М. Бер відкрив яйцеклітину в ссавців, у т. ч. у людини (1827), уточнив вчення про зародкові листки, визначив їхній дальший розвиток і дав детальний опис особливостей розвитку зародка у представників усіх класів хребетних (1828). Ці дослідження дозволили йому відкрити закон зародкової подібності і закласти основи порівняльної Е., яка була створена у 2-й пол. 19 ст. на основі вчення Ч. Дарвіна рос. вченими О. О. Ковалевським та І. І. Мечниковим. Вони поширили вчення про зародкові листки на безхребетних і цим довели єдність розвитку всіх тварин. Значний внесок у розвиток Е. зробили укр. вчені М. Ф. Кащенко, О. О. Коротнєв, В. В. Заленський та М. В. Бобрецький. Розвиток порівняльної Е. привів до обгрунтування біогенетичного закону. В кін. 19 - на поч. 20 ст. широке застосування в Е. експериментального методу спричинилось до оформлення експериментальної Е. Внаслідок взаємодії описової та експериментальної Е. з молекулярною біологією, генетикою, цитологією, біохімією виник новий напрям у вивченні онтогенезу - біологія розвитку. Вже в ранній період розвитку Е. склались дві протилежні теорії зародкового розвитку: преформація й епігенез. Проте їхня обмеженість була подолана успіхами біології розвитку, яка розглядала онтогенез як наслідок зумовленого внутр. і зовн. факторами послідовного включення в роботу і виключення з неї генів. Дані Е. мають велике значення для медицини і зоотехнії. їх використовують для розробки ефективних методів боротьби з деякими захворюваннями та керування процесами онтогенезу. Е. створює теоретичну основу для розробки методів керування процесами розмноження й розвитку с.-г. і пром. тварин, винайдення ефект. прийомів боротьби з шкідниками с. г. і переносниками інфекц. захворювань.

Літ.: Иванов П. П. Общая и сравнительная эмбриология. М. -Л., 1937; Ковалевский А. О. Избранные работы. М., 1951; Шмидт Г. А. Эмбриология животных, ч. 1-2. М., 1951-53; Мечников И. И. Академическое собрание сочинений, т. 2-3. М., 1953-55: Токин Б. П. Общая эмбриология. М., 1977.

Б. Г. Новиков.

 

Схожі за змістом слова та фрази