Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА
   

ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА

- офіційно встановлений порядок дій при обговоренні, веденні справи чи діяльності у сфері права. Характеризує процес реалізації практично всіх різновидів соціальних норм. Має всі ознаки соціальної процедури. Специф. риси П. п. зумовлені тим, що вона діє у прав, середовищі. Врегульована прав, нормами, структурована прав, відносинами, П. п. спрямована на досягнення прав, результату. П. тг. має родовий характер. Сутність того чи ін. різновиду процедури та її особливості визначаються характером правовідносин, реалізації яких даний різновид слугує. За цією ознакою юрид. процедуру можна розглядати як матеріальну, процесуальну чи правотворчу. Для матеріальної процедури основним є матеріальне регулювання правовідносин, в яких здійснюється звичайна, позит. поведінка учасників; для процесуальної — матеріальні охоронні правовідносини; для правотворчої — правовідносини за сферою заг. «масової» реалізації прав, норм, правовідносини, у рамках яких існує і реалізується специфічне юрид. «право на правотворчість» і які мають особливе цільове призначення — формування прав. норм. Істотними ознаками П. п. є:

1. Наявність попередньо визначеної моделі, відповідно до якої П. п. втілюється у життя, у реальну поведінку суб'єктів. Від того, як побудована модель процедури, що вона собою являє, і залежить досягнення необхід. результату.

2. Синхронність. Виникнення осн. норм, здійсненню яких процедура слугує, і процедур, норм повинно бути синхронним. Створення нормат. моделей відповід. процедур не може відставати в часі від тих норм і відносин, реалізацію яких вони повинні забезпечувати.

3. Юридична сила. Процедурні норми повинні бути того ж юрид. рівня, що й основні. Якщо норми, що їх процедура повинна забезпечувати, закріплені законом, то й процедура повинна бути встановлена законом. Недотримання цієї вимоги може знизити авторитет процедури, що, у свою чергу, позначиться на її ефективності.

4. Погодженість процедурних та основних нормативних актів. Дбаючи про синхронність прийняття та введення у дію осн. і процедурних нормат. актів, слід у процесі розробки їх проектів здійснювати заходи для їх змістового погодження, тобто стикування взаємозв'язків їхніх норм, використання єдиної термінології, щоб не було повторів, протиріч. Базою для такого погодження повинен бути зміст осн. норм: процедурні норми пов'язуються з основними, а не навпаки.

5. Межі регулятивного «впливу» процедурних норм. Процедурні норми не повинні торкатися змістового боку осн. норм, тим більше суперечити їм. Вимога поширюється і на ті процедурні норми, які знаходяться на одному законод. рівні з основними, в т. ч. на ті, що виходять з того ж правотворчого органу, що й осн. норми.

6. Демократизм правової процедури. Ця вимога може стосуватися не всіх видів процедур, а лише тих, що реалізують владні відносини. Тільки юрид. процедури, для яких осн. відносинами є відносини влади, можуть розцінюватися як дем. або недемократичні.

7. Доступність. Вимога має кілька аспектів: доступність процедури в інформ. плані, тобто доступність інформації про процедуру, її нормат. модель; доступність тексту процедурного нормат. акта, який є первин, джерелом прав, інформації. Доступність процес, процедури визначається і тим, наскільки добре організовано юрид. допомогу населенню, наскільки реальною з юридичного і з факт, боку є можливість звернутися до послуг кваліфікованого спеціаліста-юриста в потрібний момент.

8. Законність. Проблему законності нормат. моделі процедури не слід змішувати з проблемою законності факт, процедур, якими ця модель реалізується. Законність факт, процедур визначається ступенем їх відповідності нормат. моделі, закріпленій у нормат.-прав. актах. А законність нормат. моделі П. п. залежит ь від ряду факторів, насамперед від її відповідності змісту вищих у законод. ієрархії нормат.-прав. актів.

Літ.: Теория юрид. процесса. X., 1985; Протасов В. Н. Основы общеправовой процес, теории. М., 1991; Протасов В. Н. Юрид. процедура. М., 1991; Скакун О. Ф. Теорія д-ви і права. X., 2001; Луць Л. А. Європ. міждержавні прав, системи та проблеми інтеграції з ними прав, системи України (теор. аспекти). К., 2003.

О. В. Фатхутдінова.

 

Схожі за змістом слова та фрази