Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

- 1) Різновид підзаконного акта, що видається з оперативних та ін. поточ. питань держ. будівництва, екон. розвитку, сфери культури тощо. Видаються Президентом України та КМ України (ст. 106, 117 Конституції), ін. органами держ. влади та їх посад, особами в межах їхньої компетенції на основі та на виконання Конституції, законів, указів Президента України, постанов КМ України, актів вищестоящих органів або органів місц. самоврядування. Р. Президента України, видані в межах повноважень, передбачених ст. 106 Конституції, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за акт та його виконання, і є обов'язковими до виконання на всій тер. України.

Розрізняють Р., що мають разові прав, наслідки для конкр. випадку, і Р. заг. довготривалої дії. На відміну від постанови, Р., як правило, не має нормат. характеру. Скасування Р. чи визнання його недійсним здійснюються у суд. порядку або шляхом відміни вищестоящим органом. Р. КМ України та РМ АР Крим скасовуються Президентом України.

2) В адміністративному праві — одна з форм управлін. рішення, акт держ. управління, що має вольовий, владний характер і видається компет. органом держ. влади та органом місц. самоврядування чи його посад, особами у порядку, встановленому законом або ін. нормативно-правовим актом, та є обов'язковим для суб'єктів, яким він адресований.

3) Офіційний документ, що видається (приймається) одноособово кер. підприємства, організації чи установи або їх відокремлених структур, підрозділів. Містить вказівки (доручення, завдання тощо) щодо вирішення окр. операт. питань вироб. або управлін. характеру та зазвичай має обмежений строк дії і стосується вузького кола відповід. структур та посад, осіб. На практиці існує певна схожість між Р. і наказом. У прав, відношенні ці розпорядчі док-ти фактично рівноцінні, тому інколи Р. видається замість наказу. У цьому випадку в тексті Р. слово «наказую» замінюється словами «зобов'язую», «вимагаю», «пропоную», «доручаю» тощо. На відміну від наказу, Р., як правило, не погоджується і не візується у встановленому порядку.

4) Усна вказівк а керівника або ін. уповноваженої службової особи виконати певне, як правило, разове завдання (роботу, доручення, дію тощо), що може фіксуватись у формі телефонограми або запису у спец, журналі.

5) У виконавчому провадженні — док-т, в якому на підставі рішення, що підлягає виконанню, державним виконавцем сформульовано вимогу про стягнення грош. коштів чи ін. майна боржника на користь стягувача. Надсилається держ. виконавцем разом з копією викон. док-та для виконання в установи, де знаходяться чи зберігаються грош. кошти (в т. ч. в іноз. валюті) або ін. цінності боржника. Оформляється в порядку, передбаченому зак-вом про виконавче провадження, на відповід. бланках, зразки яких визначені Додатками 32—34 до Інструкції про проведення виконавчих дій (затв. Мін'юстом України 15.XII 1999).

Літ.: Лазарев Б. М. Компетенция органов управления. М, 1972; Лунев А. Е. Теор. проблемы гос. управления. М., 1974; Дячук С. І. Виконання наказу чи розпорядження у крим. праві. К, 2001; Скакун О. Ф. Теорія д-ви і права. X., 2001.

В. П. Нагребельний, О. С. Врублевський, О. Л. Бигич.

 

Схожі за змістом слова та фрази