Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
   

ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

- система пов'язаних із збереженням, поліпшенням і відновленням стану атм. повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення і впливу на нього хім. сполук, фіз. і біол. факторів. Регулюється Законом України «Про охорону атмосферного повітря» (1992, в ред. 2001) та ін. нормат.-прав. актами. Відповідно до вказаного закону суб'єктами О. а. п. є суб'єкти підприєм. діяльності — підприємства, установи, організації та гр-ни. Вони, зокрема, зобов'язані: здійснювати орг.-госп., тех. та ін. заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екол. безпеки в галузі О. а. п., дозволами на викиди забруднюючих речовин; вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фіз. факторів; забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фіз. та біол. факторів; здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атм. повітря, і рівнями фіз. впливу та вести їх пост, облік, а також контроль за проектуванням, буд-вом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу фіз. та біол. факторів. Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атм. явищ у госп. цілях, може передаватися підприємствами, установами, організаціями та гр-нами — суб'єктами підприєм. діяльності тільки за дозволами, виданими спеціально уповноваженими центр, органами викон. влади з питань екології та природ, ресурсів або їх тер. органами. Законом також передбачено заходи щодо: відвернення і зменшення забруднення атм. повітря викидами трансп. та ін. пересувних засобів і пристроїв та впливу їх фіз. факторів: виконання вимог О. а. п. під час застосування пестицидів та агрохімікатів: виконання вимог щодо О. а. п. від забруднення вироб., побут, та ін. відходами: відвернення і зниження шуму тощо. Держ. контроль у галузі О. а. п. здійснюється спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади з питань екології та природ, ресурсів (М-во екології та природ, ресурсів України), його тер. органами, а також ін. спеціально уповноваженими на те органами викон. влади. Особи, винні у порушенні зак-ва в галузі О. а. п., притягуються до юрид. відповідальності. Крим, відповідальність за забруднення атм. повітря, зокрема, передбачено ст. 241 КК України.

Див. також Атмосфера, Атмосфероохоронне право.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази