Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
   

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

— зміни, що відбуваються в суспільстві в процесі його поступу. Марксизм-ленінізм розглядає С. р. як заг. принцип, покладений в основу пояснення історії суспільства. Суспільство розвивається за об'єктивними законами, які люди неспроможні ні створити, ні змінити, ні скасувати, але, пізнавши їх, можуть діяти в необхідному напрямі. С. р. визначається розвитком продуктивних сил, відповідних їм виробничих відносин, що виявляється у закономірному становленні, розвитку і зміні суспільно-економічних формацій, кожній з яких відповідає певний спосіб виробництва. У класово антагоністичному суспільстві перехід від однієї формації до іншої здійснюється в результаті класової боротьби, шляхом революції соціальної. Проте С. р. відбувається не прямолінійно. Його заг. висхідна лінія — наслідок діалектичного взаємозв'язку і взаємодії багатьох процесів, частина яких веде в бік від соціального прогресу, а деякі мають регресивне спрямування. Марксистсько-ленінське вчення про С. р. є філос.-методологічною базою теорії і практики революц. перебудови суспільства на соціалістичних і комуністичних засадах. Це знайшло свій вияв насамперед у теорії соціалістичної революції і переростання соціалізму в комунізм. Досвід СРСР, ін. країн соціалістичної співдружності наочно довів положення марксизму-ленінізму про те, що за соціалізму С. р. проходить певні стадії на власній основі. Вищою стадією його є розвинуте соціалістичне суспільство. Величезне значення для теорії і практики наук. комунізму мають зроблені XXVI з'їздом КПРС висновки з питань С. р. за умов зрілого соціалізму: про шляхи зближення всіх класів і соціальних груп рад. суспільства, стирання міжкласових відмінностей і підвищення ролі робітн. класу як провідної сили цього процесу; про дальший розвиток нац. відносин, зміцнення братерської дружби всіх народів СРСР; про розквіт і взаємозбагачення нац. культур та формування культури єдиного радянського народу як нової соціальної й інтернац. спільності, про зміцнення матеріальних і духовних основ соціалістичного способу життя, формування нової людини та ін. У прийнятій з'їздом розгорнутій соціальній програмі (див. Соціальна програма КПРС) вказано практичні шляхи дальшого С. р. суспільства розвинутого соціалізму.

А. В. Мяловицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази