Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow руз-ряс arrow РЯДИ
   

РЯДИ

динаміки в статистиці — ряд послідовних значень, що характеризують зміни явищ у часі. Зміну будь-якого явища в часі можна виразити абсолютними величинами (часто середніми величинами) і відносними величинами. Вихідними є Р. д. абс. величин. Р. д. поділяють на моментні (характеризують стан явища на будь-який певний момент часу або дату) й інтервальні (відображають стан явища за певний відрізок ча су). Інтервальні й моментні Р. д. мають різні властивості абс. рівнів: рівні інтервальних Р. д. можна підсумовувати (напр., підсумовуючи показники виплавки чавуну за кожну добу, одержують показник місячної виплавки), а підсумовування показників моментного ряду само собою не має сенсу (напр., недоцільно підсумовувати за рік дані про чисельність робітників на поч. кожного місяця). На основі Р. д. абс. величин одержують Р. д. відносних або серед-, ніх величин. Відносні Р. д. характеризують темпи динаміки (напр., нац. доходу), зміни структури (напр., класового складу населення), зміни показників інтенсивності (виробн. продукції на душу населення). Прикладом Р. д. серед. величин є дані про врожайність с.-г. культур, середні надої на одну корову тощо. Р. д. серед. величин широко використовують у статистиці для характеристики якісних зрушень в економіці. В одній таблиці можуть бути Р. д. абсолютних, відносних і середніх величин. Важливою умовою правильної побудови Р. д. є забезпеченість порівняльності даних у них. Аналіз Р. д. дає можливість охарактеризувати процес розвитку явищ, передбачити осн. тенденції і темпи цього розвитку.

М. І. Сосновська.

 

Схожі за змістом слова та фрази