Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОРАЛЬ
   

МОРАЛЬ

(лат. moralis — моральний, від mores — звичаї, поведінка) — духовність, форма сусп. свідомості і вид сусп. відносин (моральні відносини); один зі способів регулювання поведінки людини у сусп-ві за допомогою усталених приписів. Як форма сусп. свідомості М. виникла разом зі становленням люд. цивілізації. У процесі розвитку сусп-ва формувалися і відповідні принципи М. Сучасна М є втіленням цілісної системи поглядів на соціальне життя, буття людини. Норми М. не тільки підтримуються стабільним сусп. порядком, силою звичок і громад, думки, а й фіксуються у формі різних приписів про те, як слід поступати у кожному конкр. випадку. Основою М. є свобода людини, соціальна справедливість у сусп. відносинах тощо. М. справляє істотний вплив на зміст права, звичаї, традиції і т. ін. Але право і М. — це різні категорії. Вони мають свої особливості. Головна з них полягає у тому, що норми права фіксуються у письм. нор-мат.-правових актах, є результатом законотворчості д-ви і забезпечуються силою держ. примусу. Моральні ж вимоги формуються у практиці колект. поведінки, в процесі взаєм, спілкування людей і є відображенням життєвого та істор. досвіду. Норми М. відтворюються щоденно і забезпечуються силою звичок, велінь та оцінок громад, думки.

Моральні норми характеризуються певною невизначеністю, наявністю деяких відмінностей у моральних переконаннях людей залежно від рівня їхньої культури, віку, матеріальної забезпеченості тощо. Правові ж норми — конкретні змістом, однозначні, розмежовують права та обов'язки, мають точно визначені межі дії. Див. також Моральна шкода.

Літ.: Соловьев В. С. Право и нравственность. СПб., 1899; Карбонье Ж. Юрид. социология. М., 1986; Лука-шева Е. А. Право, мораль, личность. М., 1986; Новгородцев П. И. Нравственный идеализм в философии права. М., 1994; Букреев В. И., Римская И. Н. Этика права. М., 1998.

В. В. Головченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази