Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АГРАРНА БІРЖА
   

АГРАРНА БІРЖА

- організація, один з видів біржі товарної. Займається проведенням оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, продукцією переробки сільськогосп. сировини і матеріально-тех. забезпеченням с. г. Такі біржі діють у багатьох країнах, у т. ч. в Україні — Українська аграрна біржа. До обов'язків А. б. входять: створення умов для проведення бірж, торгівлі сільськогосп. та ін. продукцією; регулювання бірж, операцій; регулювання цін на підставі співвідношення попиту і пропозицій на с. г. та ін. продукцію, що допускається до обігу на біржі; надання членам і відвідувачам біржі орг. та ін. послуг (зокрема в укладенні біржових угод); збір, обробка і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку. Засновниками А. б. в Україні можуть бути юрид. і фіз. особи, виробники сільськогосп. продукції, посередники щодо її реалізації та ін. особи, яким це не заборонено чинним зак-вом. А. б. не займається комерц. посередництвом і не має на меті отримання прибутку. А. б. діє відповідно до статуту на засадах самоврядування, госп. самостійності, є юрид. особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні розрахунковий, валютний та ін. рахунки в банках. Здійснює свою діяльність на принципах рівноправності учасників бірж, торгів, застосування вільних (ринкових) цін і публіч. проведення цих торгів. Згідно з чинним зак-вом біржа встановлює власні правила бірж, торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів, розробляє з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти. Українська А. б. була утворена 1995 відповідно до Закону України «Про товарну біржу» (1991). Сприятливі умови для її діяльності закладені в Концепції розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції, затв. КМ України від 5.VIII 1997. Документ передбачає принципи раціонального поєднання держ. і ринкових методів регулювання процесу формування бірж, системи як осн. ланки оптового ринку. При цьому д-ва виступає у ролі рівноправного партнера і як покупець, і як продавець аграрної продукції. Постановою КМ України «Про надання гарантій Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів щодо забезпечення погашення кредитів, які залучаються для фінансування закупівлі Українською аграрною біржею зернозбиральних комбайнів і тракторів» від 15.VII 1997 на Укр. А. б., за її згодою, покладено функцію держ. агента із залученням кредитів для закупівлі під гарантії уряду імпортної сільськогосп. техніки, поставки її сільськогосп. товаровиробникам та ін. суб'єктам господарювання і укладення з ними договорів купівлі-продажу на умовах розстрочення платежу або договорів фін. лізингу терміном На 5 років. В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази