Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЛОЧИННА
   

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЛОЧИННА

- стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (три і більше), члени або структурні частини якого за поперед, змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосеред. вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цього об'єднання або керівництва чи координації злочин, діяльності ін. осіб, або забезпечення функціонування як самої О. з., так і ін. злочин, груп (ч. 4 ст. 28 КК України). Це найнебезпечніша форма співучасті у злочині, якою, крім О. з., є група осіб, група осіб за поперед, змовою та організована (злочинна) група. О. з. відрізняється від організ. групи в її класичному розумінні: ієрархічністю, що свідчить про більш високий рівень зорганізованості такого об'єднання; спрямованістю на вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів тощо. Особливістю О. з. є також те, що вона може складатися з відповід. структур, частин, утворюватися на базі кількох організ. груп (об'єднання таких груп). Ці структурні частини можуть виступати як групи (за поперед, змовою чи організовані) або окр. особи, діяльність яких спрямована на вчинення злочинів або керівництво чи координацію злочин, діяльності, а також на забезпечення функціонування відповід. структур самої О. з. або ін. злочин, груп.

Ієрархічність О. з. полягає у наявності: заг. керівництва (лідерів); чітко визначеної підпорядкованості рядових членів її керівникам (у т. ч. керівникам структур, частин); вертик зв'язків між вищими й нижчими структурами об'єднання; загальновизнаних правил поведінки і забезпечення їх дотримання учасниками О. з.

Спрямованість на вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів означає, що О. з. може бути визнане лише те об'єднання, діяльність якого має на меті вчинення учасниками цієї орг-ції тяжких або особливо тяжких злочинів (поняття таких злочинів визначено ст. 12 КК). Об'єднання, члени якого зорганізувалися для вчинення злочинів невеликої або середньої тяжкості, не може бути визнане О. з. навіть за умови, що воно є стійким та ієрархічно структурованим. За наявності ін. підстав його можна розглядати як організовану групу.

Визнання об'єднання О. з. за ознакою керівництва чи координації злочинної діяльності ін. осіб передбачає спільну діяльність учасників такого об'єднання чи його структур, частин, яка полягає в організації вчинення злочину (злочинів) ін. особами, керівництві його (їх) підготовкою та вчиненням. Закон (ч. 4 ст. 28) не передбачає, що така злочинна діяльність обов'язково повинна полягати у вчиненні тяжких чи особливо тяжких злочинів. За цією ознакою злочин може бути визнаний як вчинений О. з. і тоді, коли дії винної особи (осіб) полягали у керівництві чи координації вчинення іншими особами (не учасниками О. з.) злочинів тільки невеликої або середньої тяжкості.

Забезпечення функціонування О. з. та ін. злочин, груп передбачає створення необхід. умов для їх існування і здійснення ними злочинної діяльності. Воно може полягати у фінансуванні такої діяльності, приховуванні її, контррозвід., розвід., прав., мед., побут., інформ. забезпеченні, особистій охороні організаторів злочинів та керівників О. з. чи ін. злочин, груп, легалізації доходів, здобутих ними злочинним шляхом, їх прикритті від соціального контролю, у т. ч. від притягнення учасників таких об'єднань до крим. відповідальності, тощо. Ст. 255 передбачає відповідальність за створення О. з. з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також за керівництво такою орг-цією або участь у ній, або за участь у злочинах, вчинюваних орг-цією, а також за організацію, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників О. з. або організ. груп для розробки планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочин, діяльності чи координації дій об'єднань О. з. або організ. груп. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

За певних умов особа, крім організатора або керівника О. з., звільняється від крим. відповідальності за вчинення зазнач, дій. Згідно з ч. 2 ст. 255 це можливо тоді, коли особа добровільно заявила про утворення О. з. або участь у ній та активно сприяла її розкриттю. Утворення терорист, орг-ції, керівництво нею або участь у ній, а так само матеріальне, орг. чи ін. сприяння утворенню або діяльності терорист, орг-ції становить скла д злочину, передбаченого ч. 4 ст. 258. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. КК (ч. 5 ст. 258) передбачає можливість звільнення від крим. відповідальності за таке діяння особи, крім організатора і керівника, яка добровільно повідомила про нього правоохор. орган і сприяла припиненню існування чи діяльності терорист, орг-ції або розкриттю злочинів, вчинених у зв'язку з утворенням або діяльністю орг-ції, якщо в її діях немає складу ін. злочину. Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам О. з. та укриття їх злочин, діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, трансп. засобів, інформації, док-тів, тех. пристроїв, грошей, цінних паперів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення ін. дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, утворюють склад злочину, передбаченого ст. 256. Такі дії караються позбавленням волі на строк від З до 5 років, а в разі вчинення їх службовою особою або повторно — на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Літ.: Хавронюк М., Мельник М. Ознаки та поняття організ. групи та злочин, орг-ції (крим.-прав, аспект). «Право України», 2000, № 4.

М. І. Мельник.

 

Схожі за змістом слова та фрази