Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДІЗНАННЯ
   

ДІЗНАННЯ

- поч. форма досуд. розслідування крим. справ. Від досуд. слідства відрізняється строком провадження та обсягом прав особи (дізнавача), що його здійснює. Закон розрізняє орган Д. і особу, що його здійснює. Органами Д. є: міліція, податкова міліція, органи безпеки, органи прикорд. охорони, митні органи, органи держ. пож. нагляду, командири військ, частин, з'єднань, начальники військ, установ, начальники випр.-труд. установ, слідчих ізоляторів, лік.-труд. і вих.-труд. профілакторіїв, капітани мор. суден, що перебувають у далекому плаванні (ст. 101 Кримінально-процесуального кодексу України).

На органи Д. покладається вжиття необхідних операт.-розшук, заходів з метою виявлення ознак злочину та осіб, що його вчинили. Про виявлений злочин і розпочате Д. орган Д. негайно повідомляє прокурора (ст. 103 КПК України). Операт.-розшук, діяльність не є процесуальною. При її здійсненні орган Д. керується Законом України «Про опера-тивно-розшукову діяльність» (1992).

У процес, діяльності орган Д. представляє його керівник (напр., начальник органу внутр. справ), який затверджує осн. процес, рішення особи, що проводить Д. Вказівки прокурора обов'язкові для виконання органом Д. Орган Д., на відміну від слідчого, продовжує виконувати вказівки прокурора навіть тоді, коли він з ними не згоден і оскаржує їх.

Розрізняють два види Д.: досуд. розслідування тяжких злочинів і досуд. розслідування злочинів, що не є тяжкими. У разі порушення органом Д. справи про тяжкий злочин він зобов'язаний передати її слідчому через прокурора після виконання невідкладних слідчих дій у строк не більше як 10 днів з моменту порушення справи (ст. 104, 108 КПК). У зазначений строк орган Д. проводить невідкладні слідчі дії, необхідні для встановлення і закріплення слідів злочину (напр., огляд місця події, допит свідків, потерпілих, обшук, виїмку). Після передачі крим. справи слідчому орган Д. може проводити слідчі і розшукові дії тільки за дорученням слідчого, а якщо особу, яка вчинила злочин, не встановлено, продовжує виконувати операт.-розшукові дії і повідомляє слідчого про їх наслідки (ст. 104 КПК). За наявності ознак злочину, що не є тяжким, орган Д. порушує крим. справу і проводить слідчі дії до встановлення особи, яка його вчинила. У разі її встановлення у 10-ден-ний строк орган Д. передає крим. справу слідчому. На підставах, зазначених у законі, орган Д. може зупинити Д. чи закрити крим. справу, про що виносить мотивовану постанову, копію якої надсилає прокуророві. Нагляд за дотриманням законів при проведенні Д. здійснює прокурор. Дії і постанови органів Д. можуть бути оскаржені прокуророві, а постанова про закриття справи — також і до суду. У разі надходження скарги прокурор зобов'язаний розглянути її протягом 10 днів і рішення по скарзі повідомити

Скаржникові (СТ. 110 КПК).

О. І. Поповченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази