Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тем-термі arrow ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
   

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

— юридична наука, яка становить систему знань про специфічні закономірності і загальні закони виникнення, розвитку та функціонування держави і права та держ.-правових явищ. У системі марксистсько-ленінських сусп. наук Т. д. і п. найтісніше пов'язана з історичним матеріалізмом, теорією наукового комунізму, політичною економією. Категорії, закони, принципи, що формулюються цими науками, Т. л. і п. використовує як методологічну основу, насамперед для розкриття сутності й розробки типології держ.-правових систем, виходячи з їхньої соціально-класової природи. Головне в предметі марксистської Т. д. і п.— закономірності д-ви і права соціалістичного типу. Досліджуючи д-ву і право в цілому, Т. д. і п. відіграє провідну роль щодо інших, зокрема галузевих, юридичних наук. Вона розробляє найзагальніші держ.-правові поняття, методологічні можливості яких використовуються цими науками (напр., поняття типу, змісту, функції, форми, структури, механізму, органу держави; типу, змісту, форми, структури галузі права, реалізації права; юрид. норми, правосуб'єктності, правового відношення, законності, правопорушення, юрид. відповідальності тощо). Т. д. і п. здійснює свої функції як шляхом безпосереднього вивчення держ.-правової та ін. соціальної практики, так і на основі узагальнення даних ін. юрид. наук. використовуючи філос. принципи пізнання, загальнонаук. підходи й поняття, а також специфічно-юрид. дослідницькі методи і процедури. Завдяки цьому вона поєднує філос., соціологічний та суто юрид. напрями дослідження. Марксистська Т. д. і п. органічно поєднує науковість з партійністю, виходить з позицій робітн. класу, який заінтересований у науковому пізнанні соціальної дійсності для її перетворення відповідно до об'єктивних законів сусп. розвитку, веде непримиренну боротьбу проти бурж. та ревізіоністських фальсифікацій питань держави і права.

Літ.: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и понятия. М., 1970; Недбайло П. Е. Введение в общую теорию государства и права. К., 1971; Керимов Д. А. Общая теория государства и права. Предмет, структура, функции. М., 1977.

П. М. Рабинович.

 

Схожі за змістом слова та фрази