Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГОМЕР
   

ГОМЕР

— легендарний давньогрец. поет. Роки життя та м. нар. і см. невідомі: окр. античні джерела вказують різний час (від 12 до 7 ст. до н. е.). Сім міст Греції сперечалися за честь бути батьківщиною поета (Смірна, Хіос, Колофон, Саламін, Родос, Аргос, Афіни). Стародавні біографи зображують Г. як мандрівного співця. Г. приписують авторство знаменитих творів античної л-ри — поем «Іліада», «Одіссея» та ш. поезій. Комплекс проблем, пов'язаних з ім'ям Г., становить у науці т. з. гомерівське питання. Описувані в творах Г. події збігаються у часі з раннім періодом розвитку давньогрец. державності й утвердженням антич. політ.-правової думки. Із творчості Г. постає первісне уявлення (сприйняте наступними давньогрец. мислителями) про те, що утвердження засад справедливості, законності й полісного життя пов'язане із становленням влади бо-гів-олімпійців на чолі із Зевсом. Наук, аналіз змісту його поем засвідчує поступовий відхід

Гомер - leksika.com.ua

автора та суспільства, яке він оспівував, від уявлення про сакральний характер давньої міфології; спостерігаються початки раціоналізації тогочас. політ.-правових поглядів. Зафіксовані Г. поняття «діке» (справедливість) і «теміс» (звичай, звичаєве право) важливі для характеристики праворозуміння і рівня розвитку правових відносин давньо-грец. сусп-ва кін. 2-го — поч. 1-го тис. до н. е. Справедливість і звичай в інтерпретації Г. перебувають у тісному взаємозв'язку. Справедливість виступає як основа і принцип звичаю, а звичаєве право, у свою чергу, є певною конкретизацією «вічної справедливості». Належна кожному божеству чи людині (за справедливістю і звичаєм) честь осмислюється Г. за допомогою поняття «тіме». Твори Г. певною мірою відбивають держ.-правові реалії давньої Еллади, які далекі від усталених юрид. норм і грунтуються переважно на необов'язковому, нестійкому звичаєвому праві. Тогочасні політ.-правові інститути у Г. не мають чіткої регламентації: базилевс, буле, агора збираються то всі разом, то в будь-яких комбінаціях, то діють окремо. Функції верх, влади досить невиз-начені, випадкові й залежать від різного роду поточних обставин, випадковостей. Щоб зрозуміти соціально-істор. і політ.-правову основу гомерів. поем, треба виходити із заг. істор. процесу і специфіки тогочас. давньо-грец. сусп-ва, в якому розпочалися поглиблення соціальної диференціації та первісне інституювання сусп. відносин.

Тв.: Одіссея. К., 1968; Іліада. К., 1978.

Літ.: Білецький О. І. Поэмы Гомера. В кн.: Біленький О. І. Зібр. праць, т. 5. К., 1966; История полит, и правовых учений. М., 1995; Лосев А. Ф. Гомер. М., 1996.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази