Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАЛИЙ РОЗВИТОК
   

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

- соціально, економічно та екологічно збалансований розвиток, що не руйнує навколишнє природне середовище і забезпечує безперерв. прогрес суспільства. Поняття виникло в 20 ст. як реакція на негат. екол. наслідки антропоген, діяльності (забруднення довкілля, деградація природ, середовища, виснаження природних ресурсів, погіршення екол. умов життєдіяльності людини). Концепцію С. р. введено в обіг ООН після затвердження на 42-й сесії ГА ООН 4.УІІІ 1987 доповіді Всесвітньої комісії з питань навколишнього природного середовища і розвитку під назвою «Наше загальне майбутнє». Отримала дальший розвиток в ін. міжнар.-правових док-тах. Ключовою у цьому питанні є Декларації! ООН з навколишнього середовища і розвитку, прийнята на Конференції ООН у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія, 3—14.VI 1992). У цій Декларації, зокрема, зазначається, що «право на розвиток має бути реалізоване таким чином, щоб забезпечити справедливе задоволення потреб нинішнього та наступних поколінь у галузях розвитку і навколишнього середовища». Для досягнення С. р. захист навкол. середовища повинен стати невід'єм. частиною процесу розвитку і не може розглядатися у відриві від нього. Конкр. заходи для забезпечення С. р. сформульовано у Плані виконання рішень Всесвітньої зустрічі на найвищому рівні зі сталого розвитку, ухваленому учасниками цієї зустрічі, яка відбулася 26.VIII-4.IX 2002 у м. Йоганнесбурзі (Півд.-Афр. Республіка).

В основу поняття С. р. покладено розуміння того, що екон. і екол. цілі сусп-ва мають не протиставлятися, а узгоджуватися одна з одною. Адже розвиток не може здійснюватися на довгостроковій основі, якщо природоресурсна база якісно і кількісно погіршується. Водночас не можна забезпечити охорону навкол. природ, середовища, якщо екон. зростання не враховує фін. та ін. втрат, пов'язаних з руйнуванням довкілля. Забезпечення С. р. потребує кардинальних перетворень, у центрі яких — екологізація всіх осн. видів діяльності людини. Такий процес має здійснюватися не стихійно, а цілеспрямовано, під впливом взаємопов'язаних політ., екон., тех., орг., держ.-правових та ін. заходів. В Україні ідеї концепції С. р. дістали відображення в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» 1991, Концепції сталого розвитку населених пунктів (схвалена ВР України 24.ХІІ 1999), та ін. нормат.-прав. актах.

Літ.: Малышева Н. Р., Ерофеев Н. И., Петрина В. Н. Экол.-прав. вопросы н.-т. прогресса. К., 1993; Шаповалова О. «Сталий розвиток»: потреба вдосконалення пра-вореалізаційної діяльності у сфері господарювання. «Право України», 2002, № 7.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази