Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
   

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

- держ. культур.-наук, установа у сфері видавничої справи та інформ. діяльності. Заснована за часів Директорії 24.1.1919 як Головна книжна палата в м. Києві. 27.VI 1922 постановою РНК УСРР організовано Українську книжкову палату у м. Харкові. 1989 палату переведено до Києва. Підпорядкована центр, органу викон. влади, який забезпечує проведення держ. політики з питань масової інформації та видавничої справи. Правове регулювання діяльності К. п. У. здійснюється на основі законів України «Про інформацію» (1992), «Про видавничу справу» (1997), «Про обов'язковий примірник документів» (1999), нормат.-правових актів Президента України, КМ України та ін. Відповідно до цих актів на К. п. У. покладено здійснення: держ. бібліогр. реєстрації та централіз. каталогізації всіх без винятку видів видань, випущених в Україні; держ. статистики друку, підготовки стат. матеріалів, що характеризують динаміку і тенденції у видавничій справі; аналізу тенденцій розповсюдження видавничої продукції, вивчення книжкового ринку, його регіон, особливостей; комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Держ. архіву друку — гол. сховища всіх видів видань, випущених в Україні; держ. стандартизації видавничої та бібліот. справи, розроблення і контролю за дотриманням стандартів суб'єктами видавничої справи, а також сертифікації баз даних; розробки та обгрунтування короткострокових і довгострокових прогнозів розвитку видавничої та бібліогр. справи в Україні; наук, досліджень у галузі бібліографії та книгознавства, консервації і реставрації документів; розробки та експлуатації бібліогр. баз даних і мереж бібліогр. інформації; організації книгообміну та ін. К. п. У. готує і публікує держ. бібліогр. покажчики, створює реферативну базу даних, видає реферативні журнали «Політика. Політичні науки», «Економіка. Економічні науки» і наук.-практичний журнал «Вісник Книжкової палати України».

Палаті надано право в порядку, встановленому Законом України «Про обов'язковий примірник документів», одержувати безоплатні та платні примірники усіх видань, випуск яких здійснюється суб'єктами видавничої справи в країні. Фонди друк, продукції і бази даних К. п. У. є власністю д-ви та перебувають під її охороною.

К. п. У. виконує функції агентства Міжнародної стандартної нумерації книг (ISBN) і нотних видань (BSMN) в Україні, використання яких дає змогу д-ві брати участь у міжнар. співробітництві у сфері книговидання і книгорозповсюдження.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази