Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ніз-новак arrow НІМЕЦЬКА МОВА
   

НІМЕЦЬКА МОВА

— належить до зх.-герм. підгрупи герм. групи індоєвропейської сім'ї мов. Говорять нею в НДР, ФРН, Зх. Берліні, Австрії, частково Швейцарії, Люксембургу та ін. Австр. і швейц. варіанти Н. м. мають своєрідні особливості.

Літературна Н. м. є наслідком екстра- й інтралінгвістичних уні-фікаційних процесів, які відбувалися в цім. землях у 14—19 ст. Вона базується на центр.-східному діалекті Верх. Саксонії. У мовному об'єднанні Німеччини, для якої й досі характерна глибока діалектна диференціація, важливу роль відіграли Селянська війна 1524—26 і Реформація, а пізніше — діяльність над удосконаленням і унормуванням мови т. з. мовних академій 17—18 ст., праці теоретиків мови і класиків нім. літератури. Н. м. написали біль шість своїх творів К. Маркс і Ф. Енгельс. Осн. риси фонетичної будови Н. м.: фонологічне протиставлення довгих і коротких головних, наявність 3 дифтонгів,

2 африкат, протиставлення приголосних за дзвінкістю — глухістю, словесний наголос рухомий (переважає початковий). Для типелогії Н. м. характерне використання синтетичних (зовн. та внутрішньої флексії, зокрема аблауту й умлауту) й аналітичних засобів (широко вживаються відмінювані артиклі, а також допоміжні дієслова). Іменник має категорії роду, числа й відмінка. Прикметник зберіг т. з. сильну й слабку відміни. Дієслову властиві категорії особи, часу, числа, способу і стану, є два типи дієвідмінювання: т. з. слабке (продуктивне) й сильне (архаїчне). Порядок слів у реченні відносно сталий. Алфавіт Н. м.— на основі латинського. Про л-ру Н. м. див. розділ Література в статтях Німецька Демократична Республіка, Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини, Австрія, Швейцарія.

Літ.: Жирмунский В. М. История немецкого языка. М., 1965: Сунцова І. П. Вступний курс фонетики німецької мови. К., i960: Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка. Л., 1973; Moskalskaja О. I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. M., 1971; Stepanowa M. D., Cernyse-va І. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. M., 1975; Баран Я. А. Основні питання загальної та німецької фразеології. Львів. 1980.

Б. М. Задорожний.

 

Схожі за змістом слова та фрази