Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТВОРЧА СПІЛКА
   

ТВОРЧА СПІЛКА

- добровільне об'єднання профес. творчих працівників відповід. фахового напряму в галузі культури та мист-ва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту. Особливості орг. і прав, засад утворення та діяльності Т. с. і держ. гарантії забезпечення їх діяльності визначаються Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (1997). Т. с. діють на принципах добровільного об'єднання їх членів, які належать до одного фахового напряму культури і мист-ва, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання автор, прав. Членами Т. с. можуть бути профес. творчі працівники — гр-ни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років. Профес. творчий працівник — фіз. особа, чия творча діяльність є її осн. заняттям, що завершується створенням і оприлюдненням творів або їх інтерпретацією в галузі культури та мист-ва, і гол. джерелом її доходів, незалежно від того, має вона чи ні юридично оформлені труд, відносини. Питання про надання спілці профес. творчих працівників статусу Т. с. як суб'єкта творчої діяльності вирішується при реєстрації спілки Мін'юстом України, відповід. органами викон. влади на місцях. Усі Т. с. підлягають держ. реєстрації. Т. с. України можуть мати всеукраїнський або регіональний (місцевий) статус. Всеукраїнським Т. с. може надаватися статус національних. Всеукраїнська Т. с. утворюється групою профес. творчих працівників відповід. фахового напряму в галузі культури та мист-ва у складі не менш як 100 осіб; регіональна (місцева) — не менш як 20 осіб, що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мист-ва чи їх інтерпретації.

Об'єднання творчих працівників мають право: здійснювати творчу і госп. діяльність у межах, передбачених чинним законодавством; представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів; брати участь у визначенні засад держ. політики у сфері оплати праці членів Т. с, страхування, пенс, забезпечення, зайнятості; представляти профес. творчих працівників до відзначення держ. нагородами, почес. званнями, держ. преміями, ін. видами морального та матеріального заохочення; утворювати фонди Т. с. з правами юрид. особи для виконання своїх статут, завдань і цілей; здійснювати заходи соціально-екон. підтримки та благодійництва; користуватися ін. правами, передбаченими законами України.

Для координації діяльності та захисту інтересів Т. с. може утворюватися координац. рада з представників тих Т. с, які виявили бажання стати її членами. Рішення ради мають рекомендац. характер. Зареєстровані Т. с. для здійснення статут, завдань і цілей можуть утворювати підприємства, установи та організації з правом юрид. особи для здійснення госп. та ін. діяльності, прав, статус яких визначається законами України, статутом спілок, а також їхніми власними статутами (положеннями). Відповідно до своїх статутів Т. с. можуть засновувати міжнар. творчі організації чи об'єднання або вступати до них, підтримувати прямі міжнар. контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнар. зобов'язанням України.

Діяльність Т. с. припиняється згідно з рішенням заг. зборів (з'їзду, конференції) спілки або на підставі рішення суду.

Н. П. Гаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази