Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ
   

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ

- неурегульовані розбіжності щодо застосування норм труд, зак-ва, які виникають між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. Розгляд труд, спорів регламентується гл. XV Кодексу законів про працю України та Цивільним процесуальним кодексом України. І. т. с. розглядають комісії по трудових спорах (КТС) і районні (міські) суди. Порядок розгляду труд, спорів суддів, прокур.-слідчих працівників, а також працівників прокуратури, яким присвоєно класні чини, має свої особливості і регулюється окр. законод. актами. Установлений КЗпП України порядок розгляду І. т. с. не поширюється на спори про дострокове звільнення з виб. оплачуваної посади членів громад, та ін. об'єднань за рішенням органів, що обрали їх на посаду. Комісія по труд, спорах обирається заг. зборами (конференцією) труд, колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 осіб і є обов'язковим первинним органом, що розглядає труд, спори, крім спорів, які згідно із зак-вом розглядаються безпосередньо в районних (міських) судах. Працівник може звернутися до КТС протягом 3 місяців від дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Комісія зобов'язана розглянути труд, спір у 10-денний строк і винести мотивоване рішення, яке приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Рішення КТС у разі незгоди з ним працівника чи власника або уповноваженого ним органу може бути оскаржене до районного (міського) суду. Труд, спір розглядається у суді за заявою прокурора, якщо він вважає, що це рішення суперечить чинному зак-ву.

Деякі І. т. с. вирішуються безпосередньо в районних (міських) судах без поперед, розгляду їх у комісії. Це — І. т. с. працівників підприємств, установ, організацій, де КТС не обираються; спори працівників про поновлення на роботі, зміну дати і формулювання причини звільнення, про оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи; спори за заявами керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та ін. відокремленого підрозділу), його заступників, гол. бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також посад, осіб митних органів, держ. податкових шспекцій, яким присвоєно персон, звання, посад, осіб держ. контрольно-ревізійної служби та органів держ. контролю за цінами, керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посаду держ. органами, органами місц. і регіон, самоврядування, а також громад, орг-ціями, ін. об'єднаннями гр-н з питань звільнення, зміни дати і формулювання причин звільнення, переведення на ін. роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладення дисциплінарних стягнень; власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації; працівників у питанні застосування зак-ва про працю, яке відповідно до чинного зак-ва попередньо було вирішено власником або ін. уповноваженим ним органом і профсп. органом підприємства, установи, організації (підрозділу) у межах наданих їм прав. Безпосередньо в районних (міських) судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу: працівників, запрошених у порядку переведення з ін. підприємства, установи, організації; молодих спеціалістів, які після закінчення вищого навч. закладу в установленому порядку були направлені на роботу на дане підприємство, в установу, організацію; вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3 років або дитину-інваліда, а також одиноких матерів з дитиною віком до 14 років; виб. працівників після закінчення строку повноважень; ін. осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного зак-ва зобов'язаний укласти труд, договір.

Д. О. Карпенко, Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази