Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow економіч-електром arrow ЕЛЕКТРОДИНАМІКА КЛАСИЧНА
   

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА КЛАСИЧНА

(від електро... і динаміка) - розділ фізики, який вивчає взаємодію й рух електричних зарядів і закони електромагнітного поля. Грунтується на хвильовому описі поля й корпускулярному описі речовини. Е. к. складається з двох частин: макроскопічної електродинаміки і класичної електронної теорії. Макроскопічна електродинаміка базується на Максвелла рівняннях, сформульованих як узагальнення експериментальних даних. Рівняння Максвелла описують макроподе у середовищі, пов'язуючи вектори напруженості полів (електричного -Е та магнітного - Н) і електричну D та магнітну В індукції з густинами зарядів ? і струмів j. Вплив середовища враховують за допомогою діелектричної ? й магнітної µ. проникностей, а також (для провідних середовищ) електропровідності o. Величини ? µ i o, взагалі кажучи, істотно залежать від частоти поля, а у випадку дуже сильних полів - і від їхніх напруженостей. В ізотропних середовищах вони є скалярами, а в анізотропних перетворюються на тензори 2-го рангу. Макроскопічна електродинаміка є теор. основою електро- та радіотехніки і багатьох галузей електроніки. Класична електронна теорія, основи якої заклав у кін. 19 - на поч. 20 ст. Г.-А. Лоренц, є теорією з повним класичним описом як мікрополя, що задається напруженістю електр.

поля е та магнітною індукцією b, так і частинок речовини. Поле описується рівняннями Максвелла - Лоренца, усереднення яких веде до рівнянь Максвелла. Рух частинок речовини визначається класичними рівняннями Ньютона (див. Ньютона закони механіки)з урахуванням у них електр. ее й магнітної е [? b] сил, які діють на заряд е, що рухається зі швидкістю ?. Класична електронна теорія дає змогу описати досить широке коло електромагн. процесів (поляризацію й намагнічення середовищ, дисперсію й поглинання світла тощо). Проте послідовне застосування її до явищ мікросвіту спричинює ряд принципових труднощів, пов'язаних з неврахуванням, з одного боку, квантових, а з другого - релятивістських ефектів. Ці труднощі переборюються в спец. відносності теорії, яка описує неквантові релятивістські явища, й у квантовій електродинаміці, де враховуються квантові й релятивістські ефекти.

Літ.: Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М., 1959; Бугаєнко Г. О., Фонкич М. Є. Курс теоретичної фізики. Електродинаміка. Теорія відносності. К., 1965; Тамм И. Е. Основы теории электричества. М., 1976; Джексон Дж. Классическая электродинамика. Пер. с англ. М., 1965.

В. Л. Стрижевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази