Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АКТИВИ
   

АКТИВИ

(від лат. activus — діяльний, дійовий) — власність фіз. та юрид. осіб у вигляді рухомого й нерухомого майна, землі, ліс. угідь, запасів корисних копалин, ін. цінностей, що мають грош. вартість і використовуються їх власниками для виплати своїх зобов'язань ін. фіз. чи юрид. особам. Термін «А.» охоплює близькі за значенням поняття «засоби», «фонди», «майно» тощо. Сукупність нагромаджених А. утворює «власний капітал» окр. секторів господарства і регіонів, а сума А., у свою чергу, утворює нац. багатство країни. Національні А. поділяються на дві осн. групи: нефінансові і фінансові. Нефінансові А. включають у себе матеріальні А. — власність, що має майнову форму та грош. вартість (земля, адм. споруди, підприємства, обладнання, запаси сировини, готова продукція та ін.), і нематеріальні А., які є умовною вартістю об'єктів власності (автор, права, секрети в-ва, патенти, ноу-хау, авто-матиз. системи обробки інформації, вид. права, права на користування землею чи природ, ресурсами, методи управління, репутація фірми тощо). До фінансових А. належать платіжні засоби фіз. чи юрид. осіб або об'єкти, від яких у майбутньому чекають прибутк ів (касова готівка, депозити в банках, вклади, чеки, цінні папери, акції, монетарне золото, позички МВФ тощо). До А., які безпосередньо впливають на формування нац. багатства країни, відносять А. банку — активну частину його балансу (готівку, кредити, заборгованість з боку клієнтів, засоби, розміщені в ін. фінансових, кредитних установах) і А. підприємства (власність юрид. особи, яка має грош. вартість). Розрізняють також А.: короткострокові — готівка та А., які можна перевести в готівку, реалізувати впродовж одного року чи операт.-вироб. циклу; довгострокові, що не передбачають переведення у готівку, продаж, використання упродовж одного року чи операт.-вироб. циклу; оперативні — довгострокові А., які використовуються у процесі в-ва (земля, споруди, обладнання та ін. осн. фонди); ліквідні, які не дають прибутку у вигляді відсотків, але легко реалізуються (держ. цінні папери, поточні рахунки, готівка); неліквідні — довгострокові інвестиції або позики (напр., цінні папери з нестабільним курсом); заморожені — залишки на рахунках, кредити, тимчасово заблоковані внаслідок суд. позовів чи загострення політ, становища; мертві А. — власність, що не може бути реалізована або не приносить прибутку. У країнах з розвиненою ринковою економікою до А. відносять також природні ресурси, що не використовуються в екон. діяльності, «людський капітал» (досвід, знання, здібності) І Т. ІН. В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази