Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КООПЕРАТИВНА ВЛАСНІСТЬ
   

КООПЕРАТИВНА ВЛАСНІСТЬ

- в Україні різновид недерж. колективної форми власності, суб'єктами якої є кооперативи (сільськогосподарські, промислові, житлово-будівельні, гаражні, дачні та ін.) чи товариства (споживчі, садівницькі, власників квартир та ін.), артілі інвалідів, кредитні спілки та їх об'єднання (спілки), що створюються як добровільне об'єднання гр-н для задоволення своїх екон., соціальних і культурних потреб і зареєстровані як юрид. особи. Право на свободу об'єднання у гр-н дія зазначених цілей гарантується ст. 36 Конституції України. Діяльність кооперації регулюється Законами України «Про споживчу кооперацію» (1992), «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997), Тимчасовим положенням про кредитні спілки в Україні, затв. Президентом України 20.ІХ 1993.

Матеріальна база для кооп. діяльності створюється за рахунок майнової участі членів кооперативу. Джерелами формування майна кооперативу є майнові внески його членів, доходи від кооп. діяльності, благод. внески та ін. надходження, не заборонені зак-вом. Майно в кооперативі поділяється на пайові і неподільні доходи. До пайових доходів зараховуються пайові внески, а до неподільних — вступні. Пай розглядається як майнова участь членів кооперативу в утворенні коштів останнього. Пай обчислюється у фошах, але може вноситись і грішми, і майном. З часу прийняття Земельного кодексу України (1992) і визнання в Україні приват, форми власності на землю до пайового фонду сільськогосп. вироб. кооперативу може вноситись і зем. ділянка (її частина), яка належить особі на праві приват, власності. Передана кооперативу зем. ділянка як пайовий внесок переходить у кооп. власність. Член кооперативу має зобов'язального характеру право вимоги внесеного ним паю, право на отримання грош. компенсації в розмірі паю в разі виходу з кооперативу. За згодою кооперативу компенсація вартості паю може провадитись також майном чи зем. ділянкою. Отже, пайові внески є поворотними. Кожний член кооперативу може мати лише один пай. Цим зумовлюється дем. характер управління кооперативом за принципом один член — один голос. У процесі госп. діяльності розмір паю може збільшуватися за рахунок додаткових (річних) внесків або ж за рахунок відрахувань від доходів за правилами, встановленими статутом кооперативу, або ж за рішенням заг. зборів членів кооперативу.

Кошти неподільного фонду використовуються на розвиток (розширення) матеріальної бази кооперативу. Вступні й цільові внески є початковим або додатковим фондом для матеріального забезпечення госп. та ін. кооп. діяльності. Кооперативи, крім виробничих, не належать до підприєм. структур, оскільки не ставлять за мету отримання прибутку. Тому в них діє принцип обмежених кооп. виплат на пай. Це створює умови для віднесення частини доходу від кооп. діяльності до пайового фонду, а частини — до неподільного фонду і використання його для розвитку кооп. діяльності. За рад. часів принцип поділу майна сільськогосп. артілі (колгоспу) був закладений у Примірному статуті сільськогосподарської артілі, прийнятому II з'їздом колгоспників-ударників 17.ІІ 1935 і затв. РНК СРСР та ЦК ВКП(б). У Примірному статуті колгоспу, прийнятому III з'їздом колгоспників (затв. ЦК КПРС і РМ СРСР 28.XI 1969), відсутнє положення про пайовий фонд. Усе майно колгоспів було віднесено до неподільних фондів. Цим майно відчужили від колгоспів, у зв'язку з чим останні втратили кооп. природу.

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» визнав право кооперативів формувати пайовий і неподільний майнові фонд и. Законом України «Про споживчу кооперацію» створення у споживчих т-вах неподільного фонду не передбачено. Це питання вирішується їхніми статутами.

Кооперативний принцип неподільного фонду заснований на використанні нагромаджених засобів на благо всіх членів кооперативу. Застосування цього принципу виявляється у тому, що при виході з кооп. т-ва його члени оточують лише пайовий внесок і суму нарахованих на пай платежів чи дивідендів. У разі виходу з кооперативу вони не можуть претендувати на будь-яку частку неподільного фонду. Якщо кооператив припиняє своє існування, то його майно після виплати всіх боргів, паїв, кооп. виплат і дивідендів не розподіляється між членами кооперативу, а використовується на загальнокооп. цілі.

Літ.: Семчик В. И. Кооперация и право. К., 1991; Право власності в спож. кооперації України. К., 1996: Кооп. право. К., 1998.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази