Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ
   

АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ

- особливий порядок вирішення адм.-правових спорів судами та ін. уповноваженими на те держ. органами. А. ю. сформувалася на Заході в 2-й пол. 19 ст. і зайняла автономне місце у традиційній системі судочинства. Це обумовлено рядом особливостей, які відрізняють її від цив. та крим. судочинства. в порядку А. ю., зокрема, розглядаються і вирішуються адм.-правові спори між сторонами, які перебувають у відносинах влади і підпорядкування. Правовий наслідок вирішення конфлікту у сфері держ. управління органом А. ю. — визнання недійсності та скасування неправомірного адм. акта. Є певні відмінності у процес, порядку розгляду адм. справ та виконанні рішень по них. Названі особливості, а також конкр. соціальні умови і традиції відповідним чином вплинули на формування системи органів А. ю. у різних країнах. На сьогодні в одних д-вах функції А. ю. здійснюють звичайні суди, в інших — спеціальні адміністративні. До перших належать, зокрема, країни з правовою системою, заснованою на англ. заг. праві (Великобританія, США, Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль). У цих д-вах функції А. ю. покладено гол. чин. на звичайні суди. Суд. провадження здійснюється як за скаргами гр-н на акти і дії органів держ. управління, так і опосередковано, тобто в процесі прийняття рішень у крим. і цив. справах. У деяких зі згаданих країн (Великобританія, США) діють також адм. трибунали. Вони розглядають і вирішують окр. категорії адм. справ. Ці трибунали в одних випадках є складовою частиною адміністрації, а в інших — самост. одиницями. Звичайні суди здійснюють опосередкований контроль за рішеннями адм. трибуналів.

Спец. адм. суди (трибунали) функціонують у багатьох країнах, зокрема Зх. Європи (Австрія, Бельгія, Італія, Німеччина, Франція). За заг. принципом ці суди можуть скасовувати неправомірні акти і дії органів держ. управління. Але і в цих країнах звичайні суди виконують певні функції А. ю. У деяких питаннях вони мають виключну юрисдикцію, в інших — виступають разом зі спец, адміністративними судами гарантами забезпечення суб'єкт, прав гр-н, зокрема щодо відшкодування шкоди.

В Україні інститут А. ю. тривалий час недооцінювався. Після проголошення незалежності (1991) у законод. порядку були розширені правові можливості для оскарження у суді рішень, дій чи бездіяльності органів викон. влади, які порушують права і свободи гр-н. За чинним законодавством законність у цій сфері забезпечуєте ;аг. судами. Вони уповноважені розглядати відповідні справи і, в разі обгрунтованості скарг гр-н, зобов'язувати органи викон. влади, їхніх посад, осіб усунути допущені порушення і відшкодувати завдану гр-нам шкоду. Відповідно до Концепції судово-правової реформи в Україні (1992) передбачено утворення системи адміністративних судів.

Літ.: Салищева Н. Г. Адм. юстиція. Л., 1973; Бойцо-ва В. В., Бойцов В. Я. Адм. юстиция: к продолжению дискуссии о содержании и значении. «Гос-во и право», 1994, № 5. Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази