Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ров-розп arrow РОЗВИТОК
   

РОЗВИТОК

— специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового (Див. Нове і старе), поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного. Механізм становлення нового, джерело й заг. спрямованість Р. визначаються об'єктивними законами. Наукою про заг. закономірності Р. природи, суспільства й людського мислення є матеріалістична діалектика, яку В. І. Ленін визначав як найбільш глибоке й всебічне вчення про розвиток (див. Повне зібрання творів, т. 26, с. 47—48). Глибина і всебічність цього вчення полягають у розкритті діалектично суперечливої природи P., як єдності перервності і безперервності, поступовості і стрибка, кількісних і якісних змін. Протиставляючи діалектичну та метафізичну концепції P., Ленін писав: "Дві основні... концепції роззитку (еволюції) є: розвиток як зменшення і збільшення, як повторення, і розвиток як єдність протилежностей... При першій концепції руху лишається в тіні саморух, його рухова сила, його джерело, його мотив (або це джерело переноситься назовні — бог, суб'єкт etc.). При другій концепції головна увага спрямовується саме на пізнання джерела „само" руху. Перша концепція мертва, бліда, суха. Друга — життєва. Тільки друга дає ключ до „саморуху" всього сущого; тільки вона дає ключ до „стрибків", до „перериву поступовості", до „перетворення в протилежність", до знищення старого і виникнення нового" (там же, т. 29, с. 299). Діалектичне вчення про Р. не сумісне з мета-фіз. крайностями — плоским еволюціонізмом, який не визнає стрибків у P., і т. з. теорією катастроф, яка заперечує закономірну еволюційну підготовку стрибків. Стосовно сусп. Р. ці метафіз. крайності становлять філос. основу реформізму й анархізму, правоопортуністичної відмови від революц. перетворення суспільства, лівацького екстремізму. Діалектичне вчення про Р. розкриває безпідставність різних бурж. концепцій, які в кінцевому підсумку спрямовані на заперечення соціального прогресу, істор. необхідності переходу від капіталізму до соціалізму. Діалектичний принцип Р. методологічно орієнтує на наук. пізнання й практичне розв'язання об'єктивних суперечностей, на творчий пошук шляхів боротьби за прогресивний Р. людства. Див. також Рух, Прогрес і регрес.

М. Л. Злотіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази