Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИКОНАВЧА ВЛАДА
   

ВИКОНАВЧА ВЛАДА

- одна з гілок влади у д-ві за теорією поділу влади; сукупність повноважень і функцій по управлінню д-вою; система держ. органів і посад, осіб, що здійснюють ці повноваження та функції. Кількісно в цій системі домінують різні органи і посад, особи, що функціонують у сфері вузько визначеного держ. управління. їх позначають, як правило, узагальнюючими термінами «адміністративний апарат» або «апарат державного управління». Відповідні органи і посад, особи займаються адм. (управлінською) діяльністю. За своєю природою вони не є органами і посад, особами, які здійснюють політ, (урядові) функції. Проте між ними існує тісний взаємозв'язок, вони становлять органічну єдність. Характер В. в. багато в чому зумовлений формою держ. правління. У презид. республіках її очолює президент. Він сприймається як її уособлення і безпосеред. носій. У США взагалі не виділяють, поняття уряду, а використовують для відповідних цілей терміни «виконавча влада» або «президентська адміністрація». Ін. картина в д-вах з парлам. формами правління, а також у частині країн зі. з. змішаною республіканською (парлам.-президентською) формою правління. Президент або монарх тут не включені до системи В. в., бо вони наділені повноваженнями, природа яких випливає саме зі статусу глави д-ви. З ін. боку, до компетенції такого глави д-ви включені і певні повноваження, які він реалізує через уряд або з його санкції (інститут контрасигнування). У ряді країн зі змішаною формою правління положення глави д-ви щодо системи В. в. має істотні особливості. Взаємовідносини між президентом, урядом та його главою у цих країнах прийнято визначати як дуалізм В. в. Тут глава д-ви тією чи тією мірою функціонально поєднаний зі сферою В. в., хоча структурно до неї здебільшого не входить (Польща, Румунія, Франція). В Україні до системи органів В. в. входять Кабінет Міністрів України, міністерства і відомства, місц. держ. адміністрації. За певних умов до цієї ж системи можуть бути включені й органи місц. самоврядування. У Конституції України (ст. 143) записано, що «органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади». Місце Президента України у системі В. в. обумовлене змішаною презид.-парлам. формою правління в країні. Органи В. в. здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України (ст. 6) межах і відповідно до чинного зак-ва.

Літ.: Шаповал В. М. Конст. системи зарубіж. країн. К., 1992; Полешко В. Викон. влада в конст. системі України. «Право України», 1993, № 1; Шаповал В. Вищі органи сучас. д-ви. К., 1995; Сравнительное конст. право. М., 1996; Шаповал В. М. Викон. влада в розвинутих країнах. К., 1996.

В. М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази