Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
   

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

- судовий орган конституційної юрисдикції, основною функцією якого є оцінка певного кола правових актів щодо їх відповідності конституції, тобто здійснення судового конституційного контролю. Термін «конституційний суд» має родове значення: позначає усі відповідні органи незалежно від їх конкр. назв. У ряді країн існують й ін. назви К. с. — конституційний трибунал, арбітражний суд, особливий верховний суд тощо.

Виникнення феномена К. с. та відповідної назви пов'язане із запровадженням європ. (австрійської, «кельзенівської») моделі конст. юрисдикції. Уперше К. с. під такою назвою був утворений в Австрії 1925. Зміст компетенції К. с. (конст. юрисдикції) у різних країнах може суттєво відрізнятися, проте завжди їх осн. функцією залишається перевірка конституційності правових актів.

К. с. вважаються спеціаліз. судовими органами і не входять до системи судів заг. юрисдикції. Конституції по-різному визначають місце К. с. щодо суд. системи й у держ. механізмі в цілому. Як правило, їхній статус встановлюють у спец, розділі (напр., розд. XII «Конституційний Суд України» чинної Конституції України). Іноді статус К. с. визначають у розділі, відокремленому від структур, частини конституції, присвяченої засадам судоустрою, здійснення правосуддя та суд. владі загалом. Тим самим акцентують увагу на відмінності змісту понять правосуддя і навіть суд. конст. контролю. К. с. — єдині органи конст. юрисдикції. Виняток становлять окр. федеративні д-ви, де К. с. утворені на рівні як федерації, так і її суб'єктів. Порядок формування К. с. у кожній країні має свої особливості. У багатьох випадках ключову роль у цьому процесі відіграє парламент, який нерідко взаємодіє з главою д-ви — президентом. Нерідко цю роль бере на себе сам глава д-ви, проте його дії звичайно обумовлені відповідними пропозиціями уряду, поперед, згодою парламенту тощо. В ін. випадках склад судів формують спільно парламент (кожна з палат) і президент. Нарешті, існує практика, коли суддів порівну призначають парламент, президент і (в різний спосіб) органи суд. влади. Саме так формується склад Конституційного Суду України. По-різному встановлюється і строк повноважень суддів К. с. Найпоширеніший — 9-річ-ний строк, хоча іноді його встановлюють на 12 і навіть на 15 років. Загальним є підхід щодо неприпустимості повторного призначення на відповідні посади. У більшості країн конст. положення про строк повноважень суддів доповнюються нормат. положеннями щодо їх звільнення з посад у разі досягнення визначеного віку: як правило, 70 років (в Україні — 65). Юридично визначені й деякі вимоги до кандидатів на посади суддів К. с, які не застосовуються при формуванні заг. судів: наявність спец, кваліфікації і стажу, попереднє займання певних посад тощо. Порівняно вищим є також віковий ценз для кандидатів на посади суддів К. с.

У складі К. с. зазвичай налічується 9—12 суддів, іноді 15 або 16. Досвід України і Росії (відповідно 18 і 19 суддів) є винятком. У деяких країнах склад К. с. оновлюється частково, що має забезпечити спадкоємність у їх роботі. Голову К. с, як правило, із власного складу обирає сам суд.

В. М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази