Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow висоц-відн arrow ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ
   

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ

при Раді Міністрів СРСР (ВАК СРСР) - загальносоюзний орган, що присуджує вчені ступені й надає вчені звання науковим та науково-педагогічним працівникам усіх галузей науки, техніки, освіти й культури. Запроваджена 1932, почала працювати 1934; з 1975 - при Раді Міністрів СРСР. Завдання ВАКу СРСР: керівництво атестацією наук. та наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації та забезпечення єдності вимог до осіб, які здобувають учені ступені й звання; контроль за якістю дисертацій. ВАК СРСР створює спеціалізовані ради по захисту дисертацій та присудженню вчених ступенів при вузах, н.-д. установах, наук.-виробничих об'єднаннях; бере участь у плануванні підготовки наук. кадрів, аналізує тематику та зміст дисертацій. Для наук. експертизи поданих дисертацій, а також для розгляду клопотань про присвоєння вчених звань ВАК СРСР створює експертні ради з галузей наук, які діють протягом трьох років. Очолює ВАК СРСР голова. Осн. питання, пов'язані з діяльністю ВАКу, вирішують: Пленум ВАКу, який заслуховує звіти про діяльність Президії, розглядає нормативні документи; Президія ВАКу - його керівний орган в період між пленумами; присуджує ступінь доктора наук та надає звання професора, розглядає апеляції, звіти рад. Колегія ВАКу розглядає питання його поточної діяльності, присуджує ступінь кандидата наук, надає звання доцента, старшого наук. співробітника. Виходить бюлетень ВАКу СРСР.

В. Г. Кирилов-Угрюмов.

 

Схожі за змістом слова та фрази