Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИБАКОВ
   

РИБАКОВ

Борис Олександрович [21.У (З.УІ) 1908, Москва - 27.ХІІ 2001, Москва] - рос. історик, доктор істор. наук з 1943, професор з 1943, академік АН СРСР з 1958 і Рос. АН з 1991, академік Чехосл. АН з 1960, Польс. АН з 1970, Болт. АН з 1978, почесний доктор Ягел-лон. ун-ту (Краків, Польща) з 1964, Герой Соц. Праці (1978). Закін. 1930 етнол. ф-т Першого Моск. ун-ту. За фахом історик-архео-лог. Працював в Олександрівському краєзн. музеї, архіві Жовт. революції в Москві, Держ істор. музеї СРСР, Академії ком. виховання ім. Н. К Крупської, Моск. обл. пед. ін-ті. З 1939 і до кінця життя — на істор. ф-ті Моск. ун-ту: доцент, професор, декан (1950—52), проректор по гуманіт. ф-тах (1952—54), зав. кафедри історії СРСР періоду феодалізму (1953-63). Одночасно (1956-87) Р. очолював Ін-т археології АН СРСР, а потім до кінця життя — його почес. директор. У 1968—70 був також директором Ін-ту історії СРСР АН СРСР.

Рибаков Борис Олександрович - leksika.com.ua

1932 Р. опубл. свою першу монографію «Радзімичі». 1943 захистив докт. дис. «Ремесла Давньої Русі» (опубл. 1948). Значна частина праць ученого безпосередньо пов'язана з питаннями істор. розвитку д-ви і права. Юрид. проблеми порушено, зокрема, у монографіях Р. «Старожитності Черніг ова» (1949), «Утворення Давньоруської держави» (1955), «Перші віїси руської історії» (1964), «Руські карти Московії XV — початку XVI століть» (1974), «Геродотова Скіфія. Історико-географічний аналіз» (1979), «Київська Русь і руські князівства XII—XIII ст.» (1982), а також у проблем, ст. «Спірні питання утворення Київської Русі» (1960). В працях Р. розкрито механізм зародження державності у сх. слов'ян, аргументовано авторську гіпотезу про існування д-ви (надсоюзу племен) Русь ще у 1-й пол. 9 ст., вміщено ґрунтовну критику норманської теорії походження Давньоруської держави. Ін. праці Р. присвячені переважно історії культури Русі, її ремеслу, мистецтву, літ. пам'яткам. З ім'ям Р. пов'язано відому дніпровсько-одерську концепцію прабатьківщини слов'ян, розвиток поглядів на Київ. Русь як на «колиску російського, українського і білоруського народів». Лауреат Держ. премії СРСР (1949, 1952), Ленін, премії (1976).

Літ.: Горячева Р. И. Борис Александрович Рыбаков. [Биобиблиография]. М., 1968; Борис Александрович Рыбаков. М., 1974; Борисов Н. С, Рапов О. М. К 90-летию Бориса Александровича Рыбакова. «Вестник Моск. ун-та. Серия 8. История», 1998, № 3; Академик Борис Александрович Рыбаков 1908—2001. «Отечеств, история», 2002, № 3.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази