Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ
   

РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ

- діяльність органів дізнання, досудового слідства і підрозділів, які в межах закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність (ОРД), спрямовану на виявлення ознак, подій, встановлення обставин, причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, осіб, котрі його вчинили, а також на створення умов для забезпечення повноти й об'єктивності зібраних доказів, що дає змогу притягти винних до відповідальності. Прав, основу цієї діяльності становлять Закони України «Про міліцію», «Про Державну податкову службу в Україні» (обидва — 1990), «Про прокуратуру» (1991), «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Службу безпеки України» (обидва - 1992), «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України» (2002) та ін.

Повне і швидке Р. з. є одним із завдань крим. судочинства (ст. 2 КПК України). Здійснення заходів щодо Р. з. покладається на працівників СБУ, МВС України, Держ. подат. служби України, Держ. департаменту України з питань виконання покарань, Військ, служби правопорядку ЗС України, Держ. прикорд. служби України та органів прокуратури України. До Р. з. можуть залучатися також ін. особи, діяльність і участь яких визначається Законами «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»,

«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (обидва — 1993), «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (2000).

У заг. розумінні Р. з. передбачає: встановлення події злочину, обставин і мотивів його вчинення, виявлення осіб, які його вчинили, з'ясування характеру і ступеня їхньої вини, ступеня відповідальності, розміру шкоди, завданої сусп. відносинам та потерпілим. Одночасно встановлюється причинний зв'язок між подією злочину та діями осіб, які його вчинили. Р. з. розрізняють в операт.-розшуковій, слідчій і судовій діяльності. Так, у сфері ОРД Р. з. визначається як діяльність органів дізнання і операт. підрозділів, що полягає у встановленні процесу розгортання мин. подій, пов'язаних зі скоєнням злочину, в часі чи фіксації наявних, виявленні й закріпленні інформації про ознаки та подію злочину і осіб, які його вчинили, виявленні, збереженні та фіксації слідів і предметів злочин, діяльності, документуванні злочинних дій з метою отримання суд. доказів. На етапі досуд. слідства Р. з. досягається за умов повного і всебіч. встановлення обстановки вчинення злочину, викриття осіб, які його вчинили, та доведення їх вини на підставі добутих доказів і закінчується складанням обвинувального висновку або постанови про закриття справи чи постанови про направлення справи до суду для вирішення питання щодо застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 212 КПК). Під час судового розгляду кримінальної справи дається оцінка доказам, зібраним у ході операт.-розшук, заходів і досуд. слідства, встановлюється законність їх отримання, відтворюються на їх підставі події злочину, визначаються об'єктивність доказовості причин, зв'язку між подією злочину і діями певних осіб, ступінь вини і вид покарання. З набуттям вироком законної сили завершується процес Р. з. Залежно від строку і характеру операт.-розшук, заходів та слідчих дій розрізняють: а) Р. з. по гарячих слідах, тобто за умови встановлення особи злочинця протягом однієї доби від моменту виявлення злочину; б) безпосереднє Р. з., що вважається розкритим за наявності таких підстав: затримання злочинців на місці злочину або за свідченням очевидців після його вчинення, одержання оперативної або ін. інформації про особу, яка вчинила злочин, чи місцезнаходження речових доказів, знарядь злочину; встановлення ін. фактичних даних (слідів, свідків, матеріалів, док-тів, речей тощо), які свідчать про вчинення злочину конкр. особою та підтвердилися у ході слідства і покладені в основу обвинувачення. Згідно з КПК злочин вважається розкритим у зв'язку з припиненням крим. справи, прийняттям рішення про передачу винного на поруки, при малозначущості протиправного діяння, у зв'язку з притягненням винної особи до адм. відповідальності. Активне сприяння Р. з. з боку особи, яка вчинила протиправні дії, є обставиною, що пом'якшує покарання (ст. 66 КК України).

Процес Р. з. є об'єктом нагляду органів прокуратури.

Літ.: Теория доказательств в сов. уголов. процессе. М., 1973.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази