Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НОВОВИЯВЛЕНІ ОБСТАВИНИ
   

НОВОВИЯВЛЕНІ ОБСТАВИНИ

- юрид. факти, що існували на момент розгляду справи в суді й мали істотне значення для її правильного вирішення, але не були і не могли бути відомі ні суду, ні заінтересованим особам, спричинили порушення прав і закон, інтересів фіз. або юрид. осіб, а будучи виявленими після набуття суд. рішеннями закон, сили, виступають підставами для їх перегляду у крим., цив. та госп. справах.

1) У крим. процесі Н. о. є підставами для перегляду суд. рішень, що набули закон, сили, в порядку виключного провадження (ст. 4004 КПК України). Н. о. визнаються: фальсифікація доказів, неправильність перекладу, а також показань свідка, потерпілого, обвинуваченого, підсудного, висновку і пояснень суд. експерта, на яких грунтується вирок; зловживання прокурора, дізнавача, слідчого чи суддів під час провадження у справі; всі ін. обставини, які не були відомі суду при винесенні суд. рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність засудження або виправдання підсудного (ч. 1 ст. 4005 КПК).

Перші дві групи зазначених вище Н. о. є підставами для перегляду суд. рішень, що набули закон, сили, в порядку виключного провадження лише в тому разі, коли вони встановлені вироком, який набув закон, сили, а при неможливості постановлення вироку — мат-лами розслідування (ч. 2 ст. 4005).

2) У цив. процесі Н. о. є підставами для перегляду рішень і ухвал судів першої, апеляційної (до 21. VI 2001 — касаційної) та касаційної (до 21.VI 2001 — наглядної) інстанції. Підставами для перегляду рішень і ухвал у зв'язку з Н. о. є: істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявникові; завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильні висновки експертів, завідомо неправильний переклад, фальшивість док-тів або реч. доказів, що потягло за собою ухвалення незакон, рішення, встановленого вироком суду, який набув закон, сили; злочинні дії сторін, ін. осіб, які брали участь у справі, чи злочинні діяння суддів, вчинені при розгляді даної справи, встановлені вироком суду, що набрав закон, сили; скасування рішення, вироку або ухвали (постанови) суду чи постанови ін. органу, що стали підставою для постановлення цього рішення, цієї ухвали; визнання неконст. закону, який був застосований судом при вирішенні справи (ст. 3472 ЦПК України).

3) У госп. процесі перелік Н. о. Господарським процесуальним кодексом України (ГПК України; до 21.VI 2001 - АПК України) не визначається, проте відповідно до Роз'яснення президії Вищого арбітраж, суду України «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами» від 28.IV 1995 (п. 1.2, 1.3, 1.4) ними є: подання експертом завідомо неправильного висновку, що був покладений в основу суд. акта; завідомо неправильний переклад док-тів або пояснень учасників процесу; подання фальсифікованих док-тів; скасування рішення чи вироку суду, які відповідно до ч. З і 4 ст. 35 ГПК були обов'язкові для госп. суду і покладені ним в основу суд. акта; встановлені вироком суду злочинні дії учасників госп. процесу чи їх представників, коли ці дії безпосередньо пов'язані з прийняттям госп. судом відповід. суд. акта. У цив. і госп. процесах Н. о. необхідно відрізняти від нових обставин, які не існували на момент розгляду справи, а виникли після її вирішення, та від змінених обставин, тобто таких, що були покладені в обгрунтування суд. актів, але надалі змінилися. їх виявлення не виступає підставою для перегляду справи за Н. о., а є лише приводом для подання нового позову. Перегляд справ у зв'язку з Н. о. не пов'язаний із суд. помилкою, оскільки в основу суд. рішення, що підлягає перегляду, було покладено правильні висновки на підставі о цінки доказів, зібраних у справі, а юрид. факти, які існували на момент розгляду справи і мали істотне значення для її вирішення, не були і не могли бути відомі ні суду, ні заявникові.

Літ.: Арбітраж, процес, ч. 2. X., 1999; Цив. процес, право України. X., 1999.

О. С. Врублевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази