Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow авін-аги arrow АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ
   

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

- застосування автоматичних пристроїв і технічних засобів обчислювальної та організаційної техніки на базі широкого використання математичних методів при розв'язанні завдань управління в різних галузях матеріального виробництва і невиробничої сфери. Прискорення науково-технічного прогресу, зростання масштабів і темпів розвитку виробн., збільшення номенклатури продукції та підвищення вимог до її якості, ускладнення виробничих зв'язків між різними ланками нар. г-ва різко посилюють необхідність застосування А. у. п. Це стосується, зокрема, таких видів управлінської праці, як збирання й обробка інформації, її передавання, розмноження, зберігання, складання й облік документації, підготовка й прийняття рішень, автоматизація проектно-конструкторських та ін. управлінських робіт. В СРСР А. у. п. здійснюється насамперед створенням автоматизованих систем управління

(АСУ) в різних ланках нар. г-ва (див. Автоматизована система управління підприємством, Галузева автоматизована система управління, Автоматизована система державної статистики, Загальнодержавна автоматизована система, Республіканська автоматизована система). Наук. базою розробки АСУ є кібернетика економічна. Осн. тех. засоби А. у. п.- електронні обчислювальні або керуючі машини, гол. чин. цифрові (ЦОМ), а також аналогові (АОМ). їх використовують в основному для автоматизації рішень складних функцій управління. В цих випадках використовують еко-номіко-матем. моделі, які створюються на основі методів дослідження операцій (див. Моделювання економічних процесів). Для автоматизації порівняно простих функцій, пов'язаних з великою кількістю обчислень (облік кадрів, бухгалтерський облік тощо), застосовують спеціалізовані цифрові електронно-обчислювальні комплекси та засоби оргтехніки. За допомогою комплексу взаємодіючих тех. засобів усі необхідні обчислення виконують в обчислювальних центрах. Широке впровадження А. у. п. веде до значного поліпшення якості управління в усіх ланках нар. г-ва, скорочення управлінського апарату і підвищення ефективності його діяльності.

Б. Б. Тимофєев.

 

Схожі за змістом слова та фрази