Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
   

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

- вид цив. договору, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність, повне госп. відання чи операт. управління покупцеві, а покупець — прийняти майно і сплатити за нього певну грош. суму. Д. к.-п. належить до оплатних, двосторонніх, консенсуальних договорів, предметом яких є, як правило, майно.

Право власності на продане майно переходить до покупця з моменту передачі йому речі, якщо інше не передбачено законом або договором. Зак-вом встановлено ряд умов щодо укладення Д. к.-п. стосовно окремих предметів. Так, Д. к.-п. жилого будинку (квартири) має бути нотаріально посвідчений чи зареєстрований на біржі товарній, якщо хоча б однією із сторін є гр-нин, і, крім того, зареєстрований у бюро технічної інвентаризації.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про підприємництво» (1991) продаж деяких товарів суб'єктами підприєм. діяльності підлягає ліцензуванню (це стосується продажу спорт, зброї, медикаментів і хім. речовин, алк. напоїв, тютюну та ін.). Ціна за Д. к.-п. встановлюється за домовленістю сторін, але в окр. випадках зак-вом можуть встановлюватися регульовані, індикативні ціни на деякі товари. Здебільшого це стосується товарів, які продаються за кордон. При укладенні договору продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на продану річ (права наймача житлового приміщення, право застави тощо). Невиконання цього правила дає право покупцеві вимагати зменшення ціни або розірвання договору та відшкодування збитків. У разі, якщо момент переходу права власності не збігається з моментом передачі проданої речі, продавець зобов'язаний до передачі речі зберігати її, не допускаючи погіршення якості. Необхідні для цього витрати продавця зобов'язаний відшкодувати покупець.

Осн. обов'язком продавця є передача проданої речі покупцеві. Якщо продавець на порушення Д. к.-п. не передає покупцеві продану річ, покупець має право вимагати її передачі і відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків. Так само, якщо покупець на порушення Д. к.-п. відмовиться прийняти куплену річ або заплатити за неї встановлену ціну, продавець має право вимагати прийняття речі покупцем та її оплати за домовленою ціною, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків. Продавець зобов'язаний передати річ належної якості, яка б відповідала умовам договору, а за відсутності в ньому таких вказівок — згідно зі звичайними вимогами; якість речі, яку продає торг, організація, повинна відповідати держ. стандарту, тех. вимогам або зразкам. У разі порушення однією із сторін своїх зобов'язань друга сторона має право вимагати їх виконання і відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або може відмовитися від договору і стягнути завдані його невиконанням збитки. У випадку продажу покупцеві речі неналежної якості, якщо її недоліки не були застережені продавцем, покупець має право за своїм вибором вимагати: або заміни речі, визначеної у договорі родовими ознаками, річчю належної якості; або відповідного зменшення купівельної ціни; або безоплатного усунення недоліків речі продавцем чи відшкодування витрат покупця на їх виправлення; або розірвання договору з відшкодуванням покупцеві збитків; або заміни на такий же товар ін. моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни. Порядок реалізації прав покупця — гр-нина, якому торг, підприємство продало річ неналежної якості, визначається спец, нормат. актами, зокрема Законом України «Про захист прав споживачів» (1991) із змінами і доп. 1993, 1995. У разі продажу речі, на яку не встановлено гарантійного строку, з недоліками покупець має право пред'явити претензію негайно, як тільки він їх виявив, але не пізніше 6 місяців від дня передачі речі, щодо недоліків придбаного нерухомого майна — не пізніше З років з дня передачі будинку у володіння покупця. Позов з приводу недоліків проданої речі може бути поданий не пізніше 6 місяців від дня відхилення претензії, а якщо претензія не заявлена — не пізніше 6 місяців з моменту закінчення строку, визначеного для заявлення пре тензії.

Придбання деяких видів майна (вогнеп. глад-коствольна та нарізна мисл. зброя, об'єкти, що перебувають на держ. обліку як пам'ятки історії та культури, радіоакт. речовини) потребує спец. дозволу.

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази