Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІДСТРОЧКА ПОКАРАННЯ
   

ВІДСТРОЧКА ПОКАРАННЯ

- перенесення виконання вироку на більш пізній час у передбачених крим. законодавством випадках. Кримінальний кодекс України передбачає відстрочку В. п. особі, яка вперше засуджується до позбавлення волі на строк до трьох років, якщо є можливість виправлення чи перевиховання цієї особи без її ізоляції від сусп-ва (ч. 1 ст. 46). Відстрочка може бути призначена засудженим вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей віком до 3 років, крім засуджених за тяжкі злочини на строк понад 5 років (ч. З ст. 46). Покарання можна відстрочити і жінкам, які завагітніли чи народили дітей під час відбування покарання, крім засуджених більш як на 5 років за тяжкі злочини (ч. 1 ст. 46). Ст. 46 КК зазначає, що виконання вироку про позбавлення волі, призначене військовослужбовцеві або військовозобов 'язаному у воєнний час, може бути судом відстрочене до закінчення воєнних дій з направленням його в діючу армію. Вказуючи на можливість відстрочити засудженому виконання кари, закон надає йому можливість перевиховатися чи виправитися без ізоляції від сусп-ва, створити сприятливі умови для утримання і виховання дітей, дає змогу військовослужбовцеві чи військовозобов'язаному у воєнний час виявити свої кращі патріот, риси і військ, доблесть. Застосовуючи В. п. засудженим особам, закон висуває певні умови: відшкодовувати заподіяну шкоду, піти на роботу або навчання, не змінювати без згоди органу внутр. справ місце проживання, повідомляти ці органи про зміну місця роботи або навчання і періодич но з'являтися для реєстрації, не відвідувати певні місця, пройти курс лікування при зловживанні алкоголем або вживанні наркот. речовин, попросити публічно або в ін. формі пробачення у потерпілого; виявити себе стійким захисником Батьківщини. Якщо вказані умови не виконуються або допускається порушення громад, порядку, труд, чи військ, дисципліни, що потягли за собою застосування заходів адм. стягнення або вжиття заходів дисциплінарного чи громад, впливу (ч. 7 ст. 46 КК), або коли засуджена відмовляється від дитини, передала її до дит. будинку, зникла з місця проживання, ухиляється від виховання дитини, догляду за нею (ч. 4 ст. 46 КК) і т. ін., то суд може прийняти рішення про направлення такої особи для відбування призначеного вироком покарання. Якщо ж особа дотримується встановлених умов, суд звільняє її від відбування покарання (ч. 2 ст. 46, ч. 8 ст. 46, ч. 5 ст. 46 КК). Згадані норми регламентують звільнення від відбування покарання за певних умов і є ефект, засобами перевиховання чи виправлення засуджених. Відстрочку покарання, передбачену КК України, не можна ототожнювати з відстрочкою виконання вироку, передбаченою Кримінально-процесуальним кодексом України, яка надається за наявності однієї з підстав, зазначених крим.-процес, законодавством (ст. 405 КПК): а) тяжкої хвороби засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання до його видужання; б) коли негайне відбування покарання може призвести до виключно тяжких наслідків для засудженого або його сім'ї через особливі обставини (пожежа, стих, лихо, тяжка хвороба або смерть єдиного працездат. члена сім'ї). Відстрочка надається судом, але не більш як на 1 рік. Перелік виняткових обставин (підстав), зазначених у ст. 405 КПК, не є вичерпним, і суд може визнати винятковими й інші обставини. Особливо небезпечним рецидивістам, особам, засудженим за тяжкі злочини до позбавлення волі на строк понад 5 років, відстрочка виконання вироку КПК України не надається.

В. В. Скибицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази