Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
   

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

- вид юрид. відповідальності гр-н і служб, осіб за вчинені ними адміністративні правопорушення. В Україні порядок застосування А. в. регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення та ін. законод. актами, які передбачають А. в. Метою А. в. є виховання особи, яка вчинила адм. правопорушення, в дусі дотримання законів, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим порушником, так і ін. особами. А. в. підлягають особи, які досягли на момент вчинення адм. правопорушення 16-річ-ного віку. Служб, особи несуть А. в. за адм. правопорушення, пов'язані з недотриманням установлених правил, забезпечення виконання яких є їхнім служб, обов'язком. Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані, а також особи рядового і начальницького складу органів внутр. справ підлягають відповідальності за адм. правопорушення за дисциплінар. статутами. Тільки за порушення окр. правил (безпеки дорожнього руху, рибальства, мисливства тощо) вони несуть А. в. на заг. підставах. Питання про А. в. іноз. гр-н, які користуються імунітетом від адм. юрисдикції України, вирішується дип. шляхом. А. в. настає за правопорушення, які не тягнуть за собою крим. відповідальність. Особи, котрі діяли за обставин крайньої необхідності, необхід. оборони або які були в стані неосудності, не притягаються до А. в. Особа, яка вчинила адм. правопорушення, звільняється від А. в., якщо з урахуванням характеру вчиненого та особи порушника до неї доцільно застосувати захід громад, впливу. Крім того, при малозначності вчиненого правопорушення орган (службова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від А. в., обмежившись усним зауваженням. Щодо гр-н і служб, осіб, які вчинили адм. правопорушення, можуть застосовуватися такі адміністративні стягнення: адміністративне попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адм. правопорушення; конфіскація; позбавлення спеціального права; виправні роботи; адміністративний арешт. Стягнення за адм. правопорушення накладається у встановл. законом межах. При цьому враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність. Перелік правопорушень, за які настає А. в., передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення. До органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адм. правопорушення, належать: адміністративні комісії; виконкоми селищ, і сільс. рад, районні (міські) суди (судці); органи держ. інспекцій тощо. Законом визначена підвідомчість адм. справ щодо кожного з названих органів (посад, осіб). Ці органи (посад, особи) розглядають відповідні справи в порядку адміністративного провадження. Підставою для цього здебільшого є протокол про адміністративне правопорушення. Розглянувши справу, орган (посад, особа) виносить відповідну постанову. Виконком же селищ., сільської ради за справою про адм. правопорушення приймає постанову у формі рішення. Постанова про накладення адм. стягнення обов'язкова для виконання держ. і громад, органами, підприємствами, установами і організаціями, посад, особами і гр-нами. Законом встановлено, що А. в. застосовується не інакше, як на підставі і в порядку, передбачених законодавством. Дотримання цих вимог в Україні забезпечується судом, прокурор, наглядом, контролем з боку ін. уповноважених на це держ. органів тощо.

Літ.: Коваль Л. В. Адм. право. К., 1996.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази