Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗПЕКА ПРАЦІ
   

БЕЗПЕКА ПРАЦІ

— система правових, соці-ально-екон., орг.-тех., сан.-гіг. заходів, спрямованих на створення безпечних для здоров'я працівників умов праці. Б. п. регулюється Законом України «Про охорону праці» (1992), Кодексом законів про працю України та ін. законод. актами. Обов'язок щодо створення безпечних умов праці покладається на власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. Умови праці на роб. місці, безпека технол. процесів, машин, механізмів, устаткування та ін. засобів в-ва, стан засобів колект. та індивід, захисту, що використовуються працівником, а також сан.-побут, умови мають відповідати вимогам нормат. актів про охорону праці. Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають вироб. травматизмові, і створювати необхідні сан.-гіг. умови з метою недопущення профес. захворювань працівників. Власник або уповноважений ним орган не мають права вимагати від працівника виконання роботи, пов'язаної з небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо в процесі її виконання створюється виробнича ситуація, небезпечна для його життя і здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього природ, середовища. Наявність такої ситуації підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємств з участю представника профсп. к-ту та уповноваженого труд, колективу, а в разі виникнення конфлікту — відповідним органом держ. нагляду за охороною праці з участю представника профспілки. Підприємство, цех, дільниця чи виробництво не можуть бути прийняті і введені в експлуатацію, якщо на них не створено відповідну

систему Б. П. Ю. В. Баранюк, Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази