Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow електрон-енд arrow ЕМПІРИЗМ
   

ЕМПІРИЗМ

(від грец.- досвід) - напрям у теорії пізнання, який на противагу раціоналізмові вважає єдиним джерелом і критерієм пізнання чуттєвий досвід, а у формах мислення вбачає лише суто суб'єктивний засіб систематизації уявлень. Заперечуючи об'єктивність загального, Е. зрештою приводить до недооцінки ролі теоретичного мислення в процесі пізнання. З принципів Е. виходили як матеріалісти (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Е.-Б. Кондільяк, Д. Дідро та ін.), так і ідеалісти (Дж. Берклі, Д. Юм), а пізніше - представники емпіріокритицизму, прагматизму, неопозитивізму тощо. Послідовники матеріалістичного Е. вважали, що людські відчуття є образами матеріальної дійсності, а послідовники ідеалістичного Е.розглядали їх як внутр. переживання об'єкта. Принципи Е. не дають змоги вийти за межі аналізу доступної відчуттям зовн. сторони дійсності й розкрити внутр. закономірні зв'язки природи та суспільства. Тому Е. часто виступав як основа агностицизму. Діалектичний матеріалізм, визнаючи чуттєвий досвід джерелом знань, разом з тим підкреслює активну діяльність мислення. Діалектичний взаємозв'язок чуттєвого та раціонального моментів пізнання-один з осн. принципів марксистсько-ленінської пізнання теорії. Див. також Емпіричне і теоретичне.

 

Схожі за змістом слова та фрази