Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Ю arrow ЮНЕСКО
   

ЮНЕСКО

(англ. UNESCO; United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation — Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) — міжурядова організація, спеціалізована установа ООН. За статутом ЮНЕСКО (вступив у силу 4. XI 1946) її цілі — сприяння справі миру та безпеки шляхом розвитку співробітництва між країнами в галузі освіти, науки і культури для заохочення загального додержання справедливості, правопорядку, прав людини і основних свобод, передбачених Статутом ООН для всіх народів світу, незалежно від раси, статі, мови чи релігії. На 1.ІХ 1984 до орг-ції входила 161 країна. СРСР, УРСР, БРСР стали її членами 1954. Понад 250 міжнар. неурядових орг-цій мають консультативний статус при ЮНЕСКО, більше 400 підтримують з нею контакти. Бюджет ЮНЕСКО складається з внесків країн-членів. З 60-х pp. ЮНЕСКО під впливом країн соціалізму активізувала свою участь у боротьбі за мир, роззброєння, міжнар. взаєморозуміння, проти колоніалізму, расизму та апартеїду. Активну роль у виконанні програми ЮНЕСКО відіграє СРСР. До осн. напрямів роботи орг-ції належать проблеми боротьби з неписьменністю, розвитку освіти, підготовки кадрів, вивчення і поширення нац. культур. охорона навколишнього середовища і пам'ятників культури, співробітництво у розв'язанні глобальних наук. проблем у галузі океанографії, геології, гідрології, соціології тощо. Значне місце посідають питання інформації. У своїй діяльності ЮНЕСКО спирається на створені за Статутом у країнах — членах Нац. комісії в справах ЮНЕСКО. Найвищим органом ЮНЕСКО є Ген. конференція, сесії якої відбуваються раз на два роки. В перерві між сесіями діє Виконавча рада (51 член).

У 1980 членом Виконавчої ради обрано представника УРСР. Штаб-квартира орг-ції — в Парижі, де знаходиться її Секретаріат на чолі з Ген. директором. Орг-ція проводить значну видавничу діяльність. Вона випускає 26 періодичних видань, серед яких найпоширеніші: "Кур'єр ЮНЕСКО" (видається 28 мовами, з 1957 — й рос. мовою), "Культури", "Музеум", "Перспективи освіти", "Імпакт", "Природа і ресурси" (рос. мовою з 1982). ЮНЕСКО взяла участь у відзначенні 100-річчя від дня народження В. І. Леніна (1970), 150-річчя від дня народження К. Маркса (1968), 1500-річчя заснування Києва (1982) та ін.

Ю. М. Кочубей.

 

Схожі за змістом слова та фрази