Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow жит-жюс arrow ЖИТЛОВЕ ПРАВО
   

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

-в СРСР сукупність правових норм, що регулюють умови і порядок надання житлових приміщень громадянам, умови користування і розпорядження ними, а також зміни у користуванні житловими приміщеннями і припинення цього права;

частина цивільного права. На основі розроблених В. І. Леніним 20.ХІ (З.ХІІ) 1917 "Тез закону про конфіскацію будинків з квартирами, які здаються внайми", було прийнято ряд важливих декретів Рад. влади, зокрема 1918 "Про скасування права приватної власності на нерухоме майно в містах", 1920 -"Про заходи правильного розподілу жител серед трудящого населення". На Україні за прикладом Рад. Росії було прийнято відповідні акти: 1919 - "Положення про облік, реквізицію і розподіл житлових і нежитлових приміщень в УРСР", 1921 - "Житловий закон" тощо. Право на житло, яким фактично з перших днів Рад. влади користуються громадяни СРСР, закріплено в новій Конституції СРСР (ст. 44) і конституціях союзних і авт. республік (в УРСР - ст. 42 Конституції УРСР). Норми Ж. п. містяться в Основах цивільного законодавства Союзу PCP і союзних республік, цивільних кодексах союзних республік (гл. 26 ЦивК УРСР), відповідних постановах Ради Міністрів СРСР та ін. актах. В УРСР, зокрема, діє "Положення про порядок надання жилої площі в Українській PCP", затверджене постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 20.XII 1974. Воно регулює питання, пов'язані з взяттям громадян на квартирний облік, наданням житлової площі тощо. Ж. п. поширюється на будь-яку складову частину житлового фонду. Ж. п. регулює відносини, що виникають у зв'язку з користуванням громадянами житл. приміщеннями (див. Житлового найму договір, Житлобудівний кооператив тощо). Ж. п. закріплює рівність прав і обов'язків наймача житл. приміщення і членів його сім'ї, що проживають разом з ним; встановлює норми житл. площі, обсяг квартирної плати, умови і порядок обміну житлових приміщень, обов'язок дбайливого ставлення громадян до житла і збереження його тощо.

Літ.: Цивільний кодекс Української PCP. Науково-практичний коментарій. К., 1971; Лісниченко T. М. Актуальні питання радянського житлового законодавства. К., 1972: Голодний М. О. Порядок квартирного обліку і надання житла. К., 1977: Мушкин А. Е. Право на жилище: предоставление, пользование, содержание. Л.. 1978.

 

Схожі за змістом слова та фрази