Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КУРС ЦІННИХ ПАПЕРІВ
   

КУРС ЦІННИХ ПАПЕРІВ

— ціна, за якою продаються й купуються цінні папери на біржах фондових. К. ц. п. прямо пропорційний нормі прибутковості цін. паперів і зворотно пропорційний рівню позичкового відсотка. Формується під впливом сукупності різноманіт. чинників (економічних, політичних, соціальних, правових, психологічних та ін.), які здатні вносити елементи непередбачуваності в кон'юнктуру ринку цін. паперів. К. ц. п. може бути: коливаючим, тобто вільно змінюватися залежно від попиту і пропозицій; плаваючим (різновид коливаючого), що передбачає використання ринкових механізмів валютного регулювання; фіксованим, тобто офіційно встановленим, та ін. К. ц. п., який оптимально відповідає попиту і пропозиціям, називають курсом рівноваги. В періоди екон. піднесень К. ц. п. підвищується, оскільки зростають дивіденди і, відповідно, попит на цін. папери. Під час екон. криз, у зв'язку зі зниженням дивідендів, зростанням пропозиції цін. паперів і норми позичкового відсотка К. ц. п. знижується. Закономірність формування К. ц. п. певною мірою також зумовлена видом цін. паперів. Напр., курс акцій прямо залежить від співвідношення попиту і пропозиції, розміру дивіденду, рівня і вартості позичкового капіталу тощо. Меншим змінам піддається курс облігацій, оскільки дохід за ними, а також строк погашення (короткостроковий або довгостроковий), як правило, визначаються заздалегідь. К. ц. п. визначається на фонд, біржі, яка публікує довідкові курси в бірж, бюлетенях (відомостях).

Літ.: Фонд, ринок України. К., 1994; Кузнецова Н. С, Назарчук І. Р. Ринок цін. паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. К., 1998.

В. П Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази